Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2013

Μάιος 15, 2013

Mitchell Canyon Trail/Mount Diablo State Park, CA.

I've been eager to get over here to see the last of the spring butterflies I missed and the wildflowers I'm learning. One of the Top Five Bay Area Butterfly Walks. 7 miles to Deer Flats and back, I saw this day:

1) Two-tailed Tiger Swallowtail (P. multicaudata)
* largest butterfly in the U.S.
2) Western Tiger ( P. rutulus)
3) Pale Tiger ( P. eurymedon )
4) Cabbage White ( P. napae )
5) Orange Sulpur ( C. eurytheme )
6) Sara Orangetip ( A. sara )
7) California Sister ( A. californica )
8) Lorquin's Admiral ( L. limentis )
9) Satyr Anglewing ( P. satyrus )
10) California Tortoiseshell ( N. californica )
11) Northern Checkerspot ( C. palla )
12) Variable Checkerspot ( E. chalcedona )
13) Leanira Checkerspot ( C. leanira )
14) Mylitta's Crescent ( P. mylitta )
15) Field Crescent ( P. pulchella )
16) Common Buckeye ( J. coenia )
17) Callippe Silverspot ( S. c. comstocki )
16) California Ringlet ( C. tullia californica )
17) Echo Blue ( C. l. echo )
18) Acmon Blue ( P. acmon )
19) Gorgon Copper ( L. gorgona )
20) California Hairstreak ( S. californicus )
21) Gray Hairstreak ( S. melinus )
22) Hedgerow Hairstreak ( S. saepium )
23) Brown Elfin ( I. augustinus )
24) Mournful Duskywing ( E. tristis )
25) Propertius Duskywing ( E. propertius )
26) Rural Skipper ( O. agricola )
27) Umber Skipper ( P. melane )

Αναρτήθηκε στις Μάιος 15, 2013 0459 ΠΜ από robberfly robberfly | 20 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο