Σεπτέμβριος 30, 2020

Ageratina adenophora introducted in Phobjikha

One of the most notorious invasive plants in Bhutan, Ageratina adenophora has been introduced unintentionally along with the seedlings planted in the plantations in Phobjikha this year. It is however not sure whether they will survive through the freezing winter.

Posted on Σεπτέμβριος 30, 2020 0456 ΠΜ by phuentsho phuentsho | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία