Αρχεία Ημερολογίου για Οκτώβριος 2021

Οκτώβριος 05, 2021

Stats on identifications

This URL gives a neat display of how long you've been a member of iNat and how many ids you've done.
It was in the Forum on 5/10/2021, under #IdentiFriday is the happiest day of the week

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_identifier_stats.html?user_id=nyoni-pete

This give a long series of URLs to search
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-use-inaturalists-search-urls-wiki/63

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021 1243 ΠΜ από nyoni-pete nyoni-pete | 5σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 08, 2021

Separating species

Bidens alba and Bidens pilosa

https://www.inaturalist.org/taxon_changes/85807

Key to identification
(from Weakley 2020 and Ballard 1986)
Bidens alba: Ray florets 5-8, the ligule 3-18 mm long; cypselas 0-2-awned, the awns 1-2 mm long; outer phyllaries (8-) 12 (-16)
Bidens pilosa: Ray florets absent (or if a few present, the ligule is only 2-3 mm long); cypselas 3 (-5)-awned, the awns 1-3 mm long; outer phyllaries 7-10

Passiflora pallida and suberosa
https://www.inaturalist.org/observations/66810146
https://www.inaturalist.org/observations/69908113

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021 1224 ΜΜ από nyoni-pete nyoni-pete | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία