Σεπτέμβριος 25, 2021

Fish Egg Sacs / larva

Is there a way of identifying fish from the egg sac or larva? I have found all sorts of colours & shapes washed up on the beaches around Western Port Bay. I've never noticed these before.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021 0524 ΠΜ από mskimh mskimh | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Useful Websites to assist with naming marine flora and fauna from WesternPort

Some useful websites for identifying items on the shores of Western Port, Victoria, Australia

https://portphillipmarinelife.net.au
https://seagrass.com.au/discover-western-port/regional-flora/seagrass-species/

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021 0521 ΠΜ από mskimh mskimh | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία