Ιούλιος 08, 2020

Photography and true color in Odonata

the Roseate Skimmer I photographed today looks very different in the backlit picture taken early morning when the SUn was lower in the sky than it does in the main photo taken with the Sun behind the camera. This is the same individual but the colors look very different.

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 08, 2020 0240 ΠΜ από mary176 mary176 | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία