Αρχεία Ημερολογίου για Οκτώβριος 2023

Οκτώβριος 02, 2023

Pine Reserve Fungi

It was a generally warm day out with plenty of sun but I knew that most fungi prefer shady, wet areas making the pine preserve a suitable place, especially after the recent rainfall. As I was walking up the dirt path my eyes searched for small divots in the grass where water may collect. These generally had open dirt and looked "mushy" or "soggy". Most of the Fungi I found were in these patches of shade with damp-looking dirt. I also found fungi at the bottom of most trees or on broken branches eating the decaying wood.

Posted on Οκτώβριος 02, 2023 0749 ΜΜ by kennedylaureigh kennedylaureigh | 9 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 18, 2023

Plants in Pine Tree Reserve

Today was decently chilly, mostly cloudy with little to no sun. The ground was still wet from recent rains during the night and the past days. While walking around the lower grounds were filled with ferns and other types of plants along with some flowers that were still open and bright. Some of the flowers were dying though on other plant species. Another observation was a tree more towards the east of the reserve which i had previously visited which now had flowers on it.

Posted on Οκτώβριος 18, 2023 0528 ΜΜ by kennedylaureigh kennedylaureigh | 9 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία