Οκτώβριος 02, 2023

Pine Reserve Fungi

It was a generally warm day out with plenty of sun but I knew that most fungi prefer shady, wet areas making the pine preserve a suitable place, especially after the recent rainfall. As I was walking up the dirt path my eyes searched for small divots in the grass where water may collect. These generally had open dirt and looked "mushy" or "soggy". Most of the Fungi I found were in these patches of shade with damp-looking dirt. I also found fungi at the bottom of most trees or on broken branches eating the decaying wood.

Posted on Οκτώβριος 02, 2023 0749 ΜΜ by kennedylaureigh kennedylaureigh | 9 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 19, 2023

Boston College Pine Preserve

Mostly shaded area. The weather was cool due to the shade with a slight breeze. Approached the area on a dirt path leading up to the paved area. Observed many Sunflower looking flowers while walking the path along with many patches of area covered in tiny white flowers. While traversing the path on the other end of the preserve was rock some of which was covered in a green-ish tint.

Posted on Σεπτέμβριος 19, 2023 0158 ΜΜ by kennedylaureigh kennedylaureigh | 8 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία