Φεβρουάριος 21, 2018

Karoo Biogaps sampling trip

Last week we traveled to the Karoo to recollect a new species we found in 2017. The farm was Alstonfield and we had a successful trip to collect more material for the type collection and we found some other cool plants too. We also sampled the farm Waterval near Cradock which is another of the Biogaps pentads.

Posted on Φεβρουάριος 21, 2018 0724 ΠΜ by ish_crew ish_crew | 29 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία