Φεβρουάριος 07, 2018

testing mentions in drafts

This is starting out as a draft where i mention @kueda and @tiwane. They should not receive notifications.

Αναρτήθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2018 0719 ΜΜ από inara inara | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

testing mentions

hey @kueda and @tiwane did you get a notification about this post?

@bouteloua, I'm mentioning you to see if you get notifications about mentions in updates to already-published posts. Can you comment if you receive a notification?

Αναρτήθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2018 0715 ΜΜ από inara inara | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία