Μάρτιος 01, 2022

1000 species

Today, March 1st, I entered my 1000st species. What a journey it has been. I'm starting to look at birds, too. :-)

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 01, 2022 0736 ΠΜ από franca2020 franca2020 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 16, 2021

800 species

On my way to 1000 species I hit 800 today, March 16 2021, with a pipefish that I hope somebody will identify for me.

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 16, 2021 0829 ΜΜ από franca2020 franca2020 | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Δεκέμβριος 03, 2020

1000 Observations

Today, Dec 3rd, I put my 1000st observation to iNaturalist! When I started, I was in the very nice quarantine in Lembeh and enjoyd to add all my indonesian findings (mostly nudibranchs). Later, I added selected animals from previous years going through all my former dives. This has become a new hobby for me, especially as long as I can't dive/travel. Thanks to all of you, who helped me identifying my creatures. Often I was surprised or excited to find something new and I've learnt a lot during this time!

Αναρτήθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2020 0448 ΜΜ από franca2020 franca2020 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία