Σεπτέμβριος 16, 2020

South fork of the Trinity

Went hiking somewhere unknown off South Fork road of the Trinity River. It was really hot! Got attacked by red ants. Ouch!!

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2020 0538 ΜΜ από daisy94 daisy94 | 3 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία