Αρχεία Ημερολογίου για Ιούλιος 2018

Ιούλιος 20, 2018

BFE

So starting here later today but definitely tomorrow I’ll be going dark here on INat for a week or so
Will be in the middle of nowhere Colorado. For some much needed RR will try to get as many
Observations as I can. Looking at the map it definitely a area that has none

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 20, 2018 0324 ΜΜ από ck2az ck2az | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 16, 2018

New Home

So recently we relocated to New Mexico USA
So far so good lots of exploring to do and as of this morning
I’m behind 2500 observations I need to post for July and 1800
For June. I have them but not the time

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 16, 2018 0247 ΜΜ από ck2az ck2az | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 31, 2018

DON’T FFED THE BEARS

So while I was gone fishing in the flat-top wilderness of Colorado
We had a complete moron here in cloudcroft, nm
That thought he was the bear whisperer
the end result was 8.... yes that would be 8 bears were put down
Because the moron had them living in his house and a garage
UnFu€£ing Real sorry about the language but this is a BIG number 2
Or second go-around for pulling this, and the bears come out the big loser
He didn’t get a fine or anything.
Does hat make any sense at all ???

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 31, 2018 0353 ΠΜ από ck2az ck2az | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 30, 2018

Colorado trip

Had a incredible trip to Colorado we spent most of our time in the Flat-Top Wilderness north
Of glenwood springs and then pikes peak then all the way down the I-25 corridor
It may take me a year to post the photos but I’ll get it done

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 30, 2018 0106 ΜΜ από ck2az ck2az | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο