Σεπτέμβριος 29, 2020

From neat encounter to dinner in 20 seconds

For several weeks the (I assume) same Eastern Fence Lizard hung out on the outside wall near the front porch light, snacking on anything that came near. I took this photo of a Yellow-vested Moth, and went on to another moth, when out of the corner of my eye I saw the lizard emerging from behind a wall plaque. I eased around and tried to line up a shot while the lizard lined up his shot. He shot before I could, and I didn't capture his capture.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2020 0119 ΜΜ από bobreed bobreed | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία