Νοέμβριος 24, 2019

PLEASE JOIN!

Αναρτήθηκε στις Νοέμβριος 24, 2019 1222 ΠΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 29, 2019

Blog post

Check this out!
birderoftheshore.blogspot.com/2019/07/milford-point-72819.html
Tony

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 29, 2019 0958 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Birthday!

Today is my birthday!
Tony

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 29, 2019 0957 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 29, 2019

New Blog link

https://gullwatcher.blogspot.com
That is my new blog link!
-Tony

Αναρτήθηκε στις Απρίλιος 29, 2019 0530 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 25, 2019

European birds

As some of you know, I have been identifying birds from Europe. I quickly learned about Europe birds through looking at iNat photos, so I self taught myself about birds from Europe. Some birds, like Great Cormorant, common in Europe; overwinter on the East Coast of North America from Canada to at least New Jersey. So if I make ID mistakes with European birds, please feel free to tell me I tend to learn from my mistakes.
Tony

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 25, 2019 0846 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 20, 2019

Hybrid duck in CT

A hybrid drake Tufted Duck X scaup sp was found in North Haven, CT, by someone I know. This is a state second, I thnk

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 20, 2019 0941 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 18, 2019

Domesticated pigeons

Pigeons, also called Rock doves, are common and widespread throughout North America. Rock doves have been domesticated for many of years, causing weird plumages. But note, all domesticated pigeons (including the Rock dove) have white ceres and most domesticated plumages have at least some white (excluding white ceres). The most common common problems with domesticated pigeons is that, some birders misidentify then as a different species of pigeon and or dove. The most common encountered plumage of domesticated pigeons is the "checkered form" or the natural form. The natural form, as a iridescent purple green neck and two black bars on the back. Some birds are all white, mistaken the bird for an albino variant, but note red eyes on an albino, and no red eyes on a white variant.

Hope this helps!
Tony

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 18, 2019 0723 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 09, 2019

5 birds I want to see

Hi y'all!
This Journal post is about what birds I want to see!

  1. Spoon-billed Sandpiper!
  2. Ivory-billed Woodpecker!
  3. Slaty-backed Gull!
  4. Ivory Gull!
  5. Barnacle Goose!
    Tony

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 09, 2019 0244 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 08, 2019

Owls

One of the most common bird problems is birders and photographers HARASSING OWLS. Especially i they are not facing the photographer or birders way. It could really stress the bird out and could lead to death. When I enter owls on eBird I usually enter the town I saw it in.
Just making sure nobody on iNat is harassing owls!
Tony

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 08, 2019 0612 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 3 παρατηρήσεις | 6σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 04, 2019

Snow

Today, we got the biggest snowstorm in Connecticut this year (winter 2018-2019). With 10.5 inches, it quickly melted.

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 04, 2019 0706 ΜΜ από bluejay2007 bluejay2007 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο