Σεπτέμβριος 20, 2021

Дачные сойки

Летают парой, орут, таскают и прячут желуди. На сегодняшний день все желуди со всех дубов уже исчезли. Находим их под хвойниками и в грядках по несколько штук сразу.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021 0527 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 25, 2021

Чёрная книга флоры Новгородской области

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 25, 2021 0637 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 23, 2021

Медвежья тревога

Повсюду медведи. В Новоселицах за деревней "облава", в Плашкино на медведи поле, на Пятницких дачах медведь бродил по улице. Следы на ЛЭП в лесу.

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 23, 2021 0902 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 20, 2021

Белые цапли

Часто 4 иногда 6 особей стоят около берегов реки и островов напротив, а также на песчаных косах.

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 20, 2021 0839 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 02, 2021

Отсутствие грибов в лесу

Намедни произвели разведку наших грибных мест - не нашли в лесу ни съедобных, ни вообще каких-либо грибов, кроме трутовиков.

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 02, 2021 0700 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 30, 2021

Тетерев в поле

Вчера вспугнул тетерева (белый окраска крыльев внутри) на полевой дороге недалеко от д.Три Отрока. Рядом на дороге нашелся помёт, но не птичий, видимо.

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 30, 2021 0531 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 26, 2021

Крылатые муравьи

Наблюдали вчера массовый отлёт муравьёв, многие десятки их поднимались в воздух и копошились на земле.

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 26, 2021 0736 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 22, 2021

Ιούλιος 19, 2021

Утка с утятами

18го утром утка с семью утятами плавала у дачного берега, ушли к острову

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 19, 2021 1020 ΠΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 10, 2021

Серые цапли

Летали сегодня над дачами группами, сначала по 3, затем 4 особи разом. У островов не сели, слишком людно.

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 10, 2021 0949 ΜΜ από alexfamilyteam alexfamilyteam | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο