Φεβρουάριος 20, 2023

Scouted Knoxville and the Grid for early flowering

Visited the grid in the afternoon with Cathy and student Kees. Common manzanita is flowering profusely at the field station, but less so at the grid. Found some vegetative adobe lily, but none flowering yet.

Posted on Φεβρουάριος 20, 2023 0636 ΠΜ by aigner aigner | 8 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 18, 2023

Arctostaphylos manzanita pollinator search

First sunny day after more than two weeks of rain. I noticed common manzanita flowering along the entry road to the the field station. I spent a couple of hours in the afternoon surveying for pollinators. Anna's hummingbirds were consistent floral visitors. Very little bee activity. Males of a couple of species apparently waiting for females to emerge.

Posted on Ιανουάριος 18, 2023 0601 ΠΜ by aigner aigner | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 26, 2019

Weir/Lunch Meadow visit to search for flowering Cardamine californica

Made an afternoon visit to the Weir on Hunting Creek to search for flowering Cardamine californica. Found a few plants, but none flowering. Added a few misc. observations instead. Saccharum ravennae, which was treated in 2011-12, is making a resurgence in mine-disturbed areas.

Posted on Ιανουάριος 26, 2019 1033 ΜΜ by aigner aigner | 6 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία