Οκτώβριος 11, 2021

Ohio Walk 10/11

I went to my hometown in Ohio over the long weekend and had a chance to walk with my dogs Cleo and Carrot! They love being outside and exploring nature, so it seemed perfect to do my nature walk with them. We saw lots of trees and a couple other dog-walkers. There was also lots of Poison Ivy, but I am not allergic, so it was okay. I let my dogs run off leash for a while, and Carrot returned covered in little spiky things from a plant - I am not sure what plant it was though. Maybe I will try to find that plant the next time I walk there.

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021 0319 ΜΜ από abbywalks abbywalks | 9 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Οκτώβριος 06, 2021

Woods Walk 10/5/21

I walked near the woods by the reservoir. I wasn't expecting to see much fungi as I have never noticed fungi when walking before; however, after looking carefully, it became easier and easier to find. I also came across a neat community garden. There were many flowers and other nice plants inside. I would like to have a large garden someday, so I enjoyed getting to see this one. I also noticed an unusual amount of squirrels. They were very cute and multiple were carrying nuts in their mouths.

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021 0254 ΠΜ από abbywalks abbywalks | 7 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 26, 2021

Reservoir Walk 9/26/21

I took a nice walk around the Chestnut Hill reservoir. The weather was very warm and sunny. There was also a 5K supporting a cat shelter going on around the reservoir which was cool to see because I love cats. As I continued to walk, I noticed a person fishing. I watched as he reeled in the line, but he did not catch anything. Many cute, fluffy dogs were being walked as well. There were a variety of green plants, but not many flowers. I really like trees, so I was glad to see there were lots of trees providing shade along the trail.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021 0619 ΜΜ από abbywalks abbywalks | 5 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία