Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wwwa

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 08:19 ΜΜ CST
Acanthochitona rubrolineata - Photo (c) ChenJX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ChenJX
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Acanthochitona rubrolineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avina1

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:26 ΜΜ CST
Cathaica richthofeni - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Cathaica richthofeni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leemeow

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:54 ΜΜ CST

Τόπος

Shandong, CN (Google, OSM)
Metodontia houaiensis - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Metodontia houaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_feng

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 03:34 ΜΜ CST

Τόπος

Qingdao, CN-SD, CN (Google, OSM)
Metodontia yantaiensis - Photo (c) chistkarran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Metodontia yantaiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tongks22

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 03:53 ΜΜ CST

Τόπος

Qingdao, CN-SD, CN (Google, OSM)
Rapana venosa - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Rapana venosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avina1

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 06:01 ΠΜ CST
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avina1

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:41 ΠΜ CST
Cathaica richthofeni - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Cathaica richthofeni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avina1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:58 ΠΜ CST
Pseudiberus tectumsinense anderssoni - Photo (c) 邹轶帆Yifan Zou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 邹轶帆Yifan Zou
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Pseudiberus tectumsinense ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenglqz2005

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:32 ΜΜ CST
Batillaria cumingii - Photo (c) Karl Feng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Feng
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Batillaria cumingii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:32 ΠΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:32 ΠΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:02 ΜΜ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marilynne Box
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia vespertina, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:10 ΜΜ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marilynne Box
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia vespertina, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:16 ΜΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:23 ΜΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:29 ΜΜ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Tonicella lineata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_mar

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:48 ΠΜ CEST
Acanthochitona crinita - Photo (c) engelspaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Acanthochitona crinita, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tongks22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:57 ΠΜ CST

Τόπος

Qingdao, CN-SD, CN (Google, OSM)
Pleurobranchaea japonica - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Pleurobranchaea japonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2006 01:12 ΜΜ WITA
Lucilina lamellosa - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Lucilina lamellosa, Ένα μέλος του Χιτωνίδες (Οικογένεια Chitonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)

Παρατηρητής

mariane02

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 04:23 ΜΜ PST
Lucilina lamellosa - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Lucilina lamellosa, Ένα μέλος του Χιτωνίδες (Οικογένεια Chitonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloefvogel

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:13 ΠΜ PDT
Stenoplax heathiana - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Stenoplax heathiana, Ένα μέλος του Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brycedurham23

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:06 ΠΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen181

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:24 ΠΜ PDT
Nuttallina californica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Nuttallina californica, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloefvogel

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:02 ΜΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avanyan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:58 ΜΜ CEST

Τόπος

Netherlands (Google, OSM)
Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Lepidochitona cinerea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kw841432

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:36 ΠΜ AEST
Sypharochiton pelliserpentis - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Sypharochiton pelliserpentis, Ένα μέλος του Χιτωνίνες (Υποοικογένεια Chitoninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colbobanks

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Sun Cay, BS (Google, OSM)

Περιγραφή

~3 in long

Acanthopleura granulata - Photo (c) Ivelisse Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivelisse Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Acanthopleura granulata, Ένα μέλος του Χιτωνίδες (Οικογένεια Chitonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratqueen04

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:31 ΠΜ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Chinn
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia muscosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovealllife

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:28 ΜΜ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Marilynne Box
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia vespertina, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdavids

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:40 ΜΜ PDT
Mopalia lignosa - Photo (c) cspirrone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zouyifan: Mopalia lignosa, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5097