Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 09:32 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Insect 4mm

Sitting on Fig leaf
Fig tree had wax scale

This is a very flat insect with no apparent haltere but only two wings. Covered in wooly substance.

Pseudococcidae - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Οικογένεια Pseudococcidae, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 05:21 ΜΜ AEDT
Acizzia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Acizzia, Ένα μέλος του Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:29 ΠΜ AEST
Coripera deplanata - Photo (c) Keith Martin-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Keith Martin-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Coripera deplanata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:02 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I’m fairly sure was on Nerium oleander

Euploea core corinna - Photo (c) rogstanden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rogstanden
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Euploea core ssp. corinna, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:42 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Seen on tree by Denison Road. Observation is for whatever lived in the white tubes. Would they be like the small black insect near the caterpillar's head, or is that here for other reasons?

Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 09:37 ΠΜ AEST

Περιγραφή

I assume the caterpillar was something similar to this one when it was alive. However, what lived in the white tubes? Are they something that parasitised the caterpillar, or opportunistically made use of it after it died?

Millimetre ruler shown in the third and fourth photographs.

Seen in the Tom Gibson Reserve.

Microgastrinae - Photo (c) Alandmanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Υποοικογένεια Microgastrinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 07:24 ΠΜ AEDT
Teleogryllus commodus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Teleogryllus commodus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 07:18 ΠΜ AEDT
Hecatesia fenestrata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Hecatesia fenestrata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Tiger snake Notechis scutatus, Maria Island, Tasmania, January 2023

Notechis scutatus - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Notechis scutatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:32 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On a Wahlenbergia spp (probably W. gymnoclada) @zosterops99

Meriphus - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Meriphus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:35 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Diphucephala colaspidoides - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Diphucephala colaspidoides, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 10:29 ΠΜ AEDT
Gminatus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Gminatus australis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018 10:56 ΠΜ AEDT
Bembix furcata - Photo (c) Keith Martin-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Keith Martin-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Bembix furcata, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2016 12:13 ΜΜ AEDT
Ixodes - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Ixodes, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_read

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

About 3 mm long, on fly screen

Psychoda sigma - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Psychoda sigma, Ένα μέλος του Ψυχωδίνοι (Φυλή Psychodini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_read

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:29 ΜΜ AEDT
Philobota moestella - Photo (c) Elaine McDonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Elaine McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Philobota moestella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_read

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:29 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Road kill

Isoodon obesulus - Photo (c) Lily Kumpe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lily Kumpe
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Isoodon obesulus, Ένα μέλος του Μαρσιποφόρα (Ανθυποτάξη Marsupialia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 10:22 ΜΜ +11
Ardices glatignyi - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Ardices glatignyi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_read

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 09:55 ΠΜ AEDT
Paropsisterna subcostata - Photo (c) Nuytsia@Tas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Paropsisterna subcostata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2015 11:14 ΠΜ AEDT
Eboo - Photo (c) Martin Lagerwey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin Lagerwey
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Eboo, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2015 11:13 ΠΜ AEDT
Eboo - Photo (c) Martin Lagerwey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin Lagerwey
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Eboo, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:19 ΠΜ +11
Tasmaniacris tasmaniensis - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Tasmaniacris tasmaniensis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krumpianking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:51 ΠΜ +11

Περιγραφή

Looks most like genus Exoneura on Field Guide to Insects Tas, was abundant on the Aotus ericoides

Exoneura - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Exoneura, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:55 ΠΜ AEDT
Cantharidae - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Οικογένεια Cantharidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gangell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:20 ΠΜ +11
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Του Καμαλντόλι (Eucalyptus camaldulensis)

Παρατηρητής

gangell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:21 ΠΜ +11
Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Terra Occ
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gangell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:22 ΠΜ +11
Gleditsia - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Γένος Gleditsia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiakawa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:06 ΠΜ +11
Prunus persica - Photo (c) Yair Haklai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Prunus persica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

gangell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:12 ΠΜ +11
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gangell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:43 ΠΜ +11
Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη zosterops99: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 224