Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 12:57 PM +13
Dianthus chinensis - Photo (c) yvesbas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Dianthus chinensis, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:12 PM +13
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:13 PM +13
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:35 PM +13
Chrysochus chinensis - Photo (c) Wonwoong Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Chrysochus chinensis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 03:55 PM +13
Cuscuta chinensis - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Cuscuta chinensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:14 PM +13
Dianthus chinensis - Photo (c) yvesbas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Dianthus chinensis, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:14 PM +13
Euphorbia esula - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Euphorbia esula, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:17 PM +13
Lagopsis supina - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Lagopsis supina, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:12 PM +13
Orychophragmus violaceus - Photo 池田正樹, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Orychophragmus violaceus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:11 PM +13
Orychophragmus violaceus - Photo 池田正樹, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Orychophragmus violaceus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 02:16 PM +13
Rehmannia glutinosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Rehmannia glutinosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:16 PM +13
Rehmannia glutinosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Rehmannia glutinosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 02:03 PM +13
Rehmannia glutinosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Rehmannia glutinosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 05:38 PM +13
Phytolacca americana - Photo (c) Joan Costanza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρομολόχα (Alcea rosea)

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 11:43 AM +13
Δενδρομολόχα - Photo (c) Alexandre Dulaunoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Δενδρομολόχα (Alcea rosea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:28 PM +14
Rehmannia glutinosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Rehmannia glutinosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:50 AM +13
Lilium lancifolium - Photo (c) williamdomenge9, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Lilium lancifolium, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυδιά Η Βασιλική (Juglans regia)

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 06:33 AM +13
Καρυδιά Η Βασιλική - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Καρυδιά Η Βασιλική (Juglans regia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:21 PM +13
Hemisteptia lyrata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Hemisteptia lyrata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:18 PM +13
Ixeris chinensis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Ixeris chinensis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 03:33 PM +13
Spirobolus bungii - Photo (c) MaZehao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Spirobolus bungii, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 12:36 PM +13
Dianthus chinensis - Photo (c) yvesbas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Dianthus chinensis, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:13 PM +13
Spirobolus bungii - Photo (c) MaZehao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Spirobolus bungii, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 09:09 AM +14
Poecilocoris lewisi - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Poecilocoris lewisi, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:48 PM +13
Humulus scandens - Photo (c) John Beatty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:10 PM CST
Ischnura elegans - Photo (c) olegglushenkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:26 PM CST
Cryptotympana atrata - Photo (c) 花跳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Cryptotympana atrata, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2015 09:14 AM +13
Cryptotympana atrata - Photo (c) 花跳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Cryptotympana atrata, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevedsmnd

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:20 AM WIB
Callitettix versicolor - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Callitettix versicolor, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koubai

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 02:58 PM +13
Pontia edusa - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zinogre: Pontia edusa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30070