Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviabrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Alive; on door frame

Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Brenthia - Photo (c) Charles Lam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Γένος Brenthia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjmiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:41 PM CDT
Schinia - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Γένος Schinia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakeandrose

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:34 PM CDT
Diaphania hyalinata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Diaphania hyalinata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim-springer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 08:45 PM UTC
Crambidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Οικογένεια Crambidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:27 PM CDT
Anicla simplicius - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Anicla simplicius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:53 PM CDT
Scopula - Photo (c) frogman44, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Γένος Scopula, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobenz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:50 PM UTC
Automeris io - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Automeris io, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmichael

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:29 AM CDT
Halysidota tessellaris - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Halysidota tessellaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:43 PM CDT
Cyclophora packardi - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Cyclophora packardi, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claytonj_motc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:08 PM CDT
Prochoerodes lineola - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Prochoerodes lineola, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mebstone315

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:36 PM CDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:31 PM CDT
Cercyonis pegala - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Cercyonis pegala, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

mayflower2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 12:09 PM UTC
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 01:57 PM CDT
Tarache aprica - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Tarache aprica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:10 PM CDT
Tricholita notata - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Tricholita notata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:29 PM CDT
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:33 PM CDT
Pyrausta tyralis - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Pyrausta tyralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:06 PM CDT
Anagrapha falcifera - Photo (c) Colin Croft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Anagrapha falcifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:07 PM CDT
Idaea demissaria - Photo (c) Eric Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Idaea demissaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:11 PM CDT
Ponometia candefacta - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Ponometia candefacta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:43 PM HST
Euchromius ocellea - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Euchromius ocellea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrierteacher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:45 AM CDT
Psamatodes abydata - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Psamatodes abydata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milton_asparagus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:50 PM UTC
Tricholita notata - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Tricholita notata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamheretoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:26 PM UTC
Helicoverpa zea - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Allen Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Helicoverpa zea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirklandj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:45 PM CDT
Urola nivalis - Photo (c) B Mlry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Urola nivalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirklandj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:25 PM CDT
Tricholita notata - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Tricholita notata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medamom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 04:17 PM CDT

Περιγραφή

We think this is a hummingbird moth that we've delighted in watching for about a month.

Agrius cingulata - Photo (c) sararuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agrius cingulata, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerieb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:58 PM UTC
Lobocleta ossularia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Lobocleta ossularia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugcatchermark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:00 PM CDT

Τόπος

Lexington, OK, US (Google, OSM)
Apantesis arge - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Apantesis arge, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10127