Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grdrennan

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:09 PM CDT
Liatris squarrosa - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Goodenough
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Liatris squarrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022

Περιγραφή

Found on a Quercus stellata, lower leaf surface on 10/29 (cup#690, tree#112), scale is 1mm. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--this instrument tag is add because of backward compatibility with NIS elements 4.30-->
2022-12-07T11:12:21

Camera Name:


Cynipidae - Photo (c) Miles Zhang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miles Zhang
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Οικογένεια Cynipidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:31 PM CDT
Plutella xylostella - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Plutella xylostella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annushka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:17 PM CDT

Τόπος

Stillwater (Google, OSM)
Frederickia s-signata - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Τμήμα Frederickia s-signata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjwepel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 07:45 AM CDT
Choephora fungorum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Choephora fungorum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:37 PM CDT

Περιγραφή

Elizabeth and I went on a week long road trip up to northern Missouri. It was more focused on antiques and quilts, but we still snuck some nature in between stores. :) We stayed at some nice AirBnB's each night, and I tossed up the black-lights. Temps were in the 40's, so not a ton showed up, but it was still fun!

Achyra rantalis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Achyra rantalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larksparrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Yard after rain

Choephora fungorum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Choephora fungorum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchogan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 04:14 PM CDT
Lacinipolia erecta - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Lacinipolia erecta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 06:15 AM CDT
Papaipema - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Γένος Papaipema, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Hypena scabra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holly_jean

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 12:35 PM CDT
Harrisina americana - Photo (c) Ann Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ann Gordon
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Harrisina americana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess_pav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:15 PM CDT
Anagrapha falcifera - Photo (c) Colin Croft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Colin Croft
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Anagrapha falcifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 04:51 AM CDT
Agnorisma bollii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Chrissy McClarren and Andy Reago
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma bollii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 04:52 AM CDT
Choephora fungorum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Choephora fungorum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusfreke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:21 AM CDT

Περιγραφή

About 3-4mm

Lyonetiidae - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Οικογένεια Lyonetiidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzykracken

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:57 PM CDT

Τόπος

5896 State Hwy 199 (Google, OSM)
Elophila gyralis - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Elophila gyralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:27 PM CDT
Agnorisma badinodis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma badinodis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:29 PM CDT
Caenurgina erechtea - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Caenurgina erechtea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahn19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 07:55 PM CDT
Eublemma minima - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Eublemma minima, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 07:51 PM CDT
Euchromius ocellea - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Euchromius ocellea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 07:54 PM CDT
Udea rubigalis - Photo (c) Eric Williams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Williams
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Udea rubigalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 07:03 AM CDT
Agnorisma bollii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Chrissy McClarren and Andy Reago
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma bollii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 07:03 AM CDT
Agnorisma badinodis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma badinodis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spdavis81

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 07:50 PM CDT
Lineodes interrupta - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Lineodes interrupta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadeatee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 05:19 PM CDT
Agnorisma bollii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Chrissy McClarren and Andy Reago
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma bollii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larksparrow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Yard

Choephora fungorum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Choephora fungorum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:17 PM CDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Luca Sattin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Sattin
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Mythimna unipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:01 PM CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)
Sunira bicolorago - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Sunira bicolorago, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:19 PM CDT
Agnorisma badinodis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Agnorisma badinodis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:28 PM CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)
Eublemma minima - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zdufran: Eublemma minima, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 12667