Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

werks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 03:16 ΜΜ CST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petegordon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:04 ΠΜ PST
Cyanocitta stelleri - Photo (c) Dave Drum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Drum
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Cyanocitta stelleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2011 11:49 ΜΜ CEST
Dysgonia algira - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Dysgonia algira, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:15 ΜΜ CET
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:16 ΜΜ CET
Ψαλιδιάρης - Photo (c) OlegRozhko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OlegRozhko
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:17 ΜΜ CET
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:24 ΜΜ CET
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:20 ΜΜ CET
Ψαλιδιάρης - Photo (c) OlegRozhko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OlegRozhko
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:33 ΜΜ CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

garnikaisabel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:08 ΜΜ CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

tracy-ann63

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:12 ΠΜ GMT
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balles2601

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polkcountymike

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2012 07:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Circle B Bar Reserve

Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charvi

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:46 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

lausbub00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:45 ΜΜ WEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyernst

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2005 10:15 ΠΜ PDT
Cyanocitta stelleri - Photo (c) Dave Drum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Drum
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Cyanocitta stelleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prac_gdl

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 04:29 ΜΜ CST

Ετικέτες

Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

kspringer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:43 ΜΜ EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

methlog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Narok, KE (Google, OSM)
Λεοπάρδαλη - Photo (c) janaohrner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by janaohrner
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Λεοπάρδαλη (Panthera pardus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgerman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:40 ΜΜ MST
Carnegiea gigantea - Photo (c) Marianne Skov Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marianne Skov Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Carnegiea gigantea, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 04:39 ΜΜ CST

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrykb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 12:20 ΜΜ PST

Τόπος

Minden, NV, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding (with a group of ravens, a coyote, and a bald eagle) on the carcass of a wild horse (feral horse).

Pica hudsonia - Photo (c) maggieschedl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

shadowmirror

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

meganmigues

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:31 ΜΜ CST
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 04:33 ΜΜ CST

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwfprairiepal

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 03:31 ΜΜ CST
Speyeria - Photo (c) Catherine Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Γένος Speyeria [inactive], Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

almadena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:00 ΜΜ CEST
Δαμαλάκι - Photo (c) David Denicolò, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

krisge

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 01:16 ΜΜ +05
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

emilyquinto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022
Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

leafremouw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 10:37 ΠΜ PST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη zanskar: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 30451