Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:00 ΜΜ PDT
Octoglena - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Γένος Octoglena, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:09 ΠΜ PST
Octoglena bivirgatum - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Octoglena bivirgatum, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeneill

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 10:58 ΠΜ PDT
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieliveoak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 12:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

Within rotting log. Chicot State Park

Brachycybe lecontii - Photo (c) rdandekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdandekar
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe lecontii, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 03:51 ΜΜ PST
Gosodesmus claremontus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Gosodesmus claremontus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

This post is for the individual on the left in the photo

Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

This observation is for the two adults in the middle of the group

Brachycybe rosea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe rosea, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Note that both B producta and rosea are present. This observation is for the individual at the bottom of the photo.

Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamammalbee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 05:08 ΜΜ PST
Buzonium crassipes - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Buzonium crassipes, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 03:25 ΜΜ PST
Octoglena bivirgatum - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Octoglena bivirgatum, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwule

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:19 ΜΜ PST

Τόπος

Woodside, CA, USA (Google, OSM)
Gosodesmus claremontus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Gosodesmus claremontus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:00 ΜΜ PST
Brachycybe rosea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe rosea, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 03:53 ΜΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:01 ΜΜ PST
Brachycybe rosea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe rosea, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

temminicki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:00 ΜΜ PST
Brachycybe rosea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe rosea, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spookie_starrs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 06:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

Decided to put a book under them so maybe they'd be more visible- they're so small and I've never seen any millipedes like these before

Octoglena - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Γένος Octoglena, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robirwin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:07 ΜΜ PST

Τόπος

Chico, CA, USA (Google, OSM)
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 12:04 ΜΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:49 ΠΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galacticfern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 02:54 ΜΜ PST
Dolistenini - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Φυλή Dolistenini, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 03:07 ΜΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_betancourt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 06:11 ΜΜ CST
Platydesmus - Photo (c) Sam McNally, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Γένος Platydesmus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 02:20 ΜΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murraygm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 10:50 ΠΜ PST
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

In mixed duff

Octoglena bivirgatum - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Octoglena bivirgatum, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsunamivolcano999

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this worm under a tree stump during heavy rain

Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023

Περιγραφή

In oak litter

Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023

Περιγραφή

Eating crust fungus on Cytisus scoparius branch

Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordporky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:21 ΜΜ PST
Gosodesmus claremontus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη zahnlexj: Gosodesmus claremontus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 926