Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:18 AM CEST
Rhodanthidium siculum - Photo (c) rgoatley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Rhodanthidium siculum, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:07 PM CEST
Κακίλη Η Παράλια - Photo (c) Robert Slavey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Slavey
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:09 PM CEST
Erodius siculus - Photo (c) Andrea Maurici, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Maurici
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Erodius siculus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:28 PM CEST
Trithemis annulata - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tjeerd
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Trithemis annulata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:33 PM CEST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Damiano
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_cra

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 07:05 AM CEST
Calliptamus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Γένος Calliptamus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020
Μαυροτσιροβάκος - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creaturesnapper
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοτσιροβάκος (Curruca conspicillata)

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020
Καστανοτσιροβάκος - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Καστανοτσιροβάκος (Curruca conspicillata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 10:37 AM UTC

Τόπος

Colina pastore (Google, OSM)
Papaver hybridum - Photo (c) Yael Orgad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yael Orgad
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Papaver hybridum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 09:16 AM UTC
Μαχάων - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Μαχάων (Papilio machaon)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 10:06 AM UTC
Κοινή Κοινονύμφη - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 09:20 AM UTC
Μελάνθιον Το Δαμασκηνόν - Photo (c) 
Gordon Joly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Μελάνθιον Το Δαμασκηνόν (Nigella damascena)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 10:49 AM UTC
Usia versicolor - Photo (c) fauna_mirifica, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fauna_mirifica
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Usia versicolor, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 03:01 PM UTC
Neotinea tridentata commutata - Photo (c) Salvo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Salvo
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Neotinea tridentata ssp. commutata, Ένα μέλος του Όρχις Η Τρίδοντη (Neotinea tridentata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 03:00 PM UTC
Lysimachia arvensis caerulea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Lysimachia arvensis var. caerulea, Ένα μέλος του Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemakamko

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 11:06 AM UTC
Bellardia trixago - Photo (c) Alexandre H. Leitão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexandre H. Leitão
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Bellardia trixago, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 12:16 PM CEST
Cucullia calendulae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Cucullia calendulae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:08 AM CET
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 08:38 AM CEST
Pontia edusa - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Pontia edusa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020
Chilocorus bipustulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Chilocorus bipustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 10:58 AM UTC
Cucullia calendulae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Cucullia calendulae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάμπια Του Πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 03:51 PM CET
Κάμπια Του Πεύκου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Κάμπια Του Πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadodavide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 03:47 PM EEST
Eucoptocnemis optabilis - Photo (c) antonio1961, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by antonio1961
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Eucoptocnemis optabilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 08:04 AM CEST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Damiano
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 10:15 AM SAST
Graphosoma semipunctatum - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Graphosoma semipunctatum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

freiwilligimwattwurm

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:15 PM SAST
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:05 AM CDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_terranova

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 01:40 PM SAST
Cheiracanthium - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Γένος Cheiracanthium, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιακόνι (Chalcides ocellatus)

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 09:32 AM SAST
Λιακόνι - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Λιακόνι (Chalcides ocellatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άμμι Το Βισνάγιον (Visnaga daucoides)

Παρατηρητής

carlopitrella

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 11:15 AM SAST
Άμμι Το Βισνάγιον - Photo (c) Charlie Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Russell
Η ταυτότητα του χρήστη zafaraves: Άμμι Το Βισνάγιον (Visnaga daucoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 230