Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soledadcervantes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:53 PM CDT
Ortalis poliocephala - Photo (c) Cloned Milkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Ortalis poliocephala, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaramillo_jacobo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Tigrisoma mexicanum - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Tigrisoma mexicanum, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo_marron

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:58 AM MDT
Sula granti - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Sula granti, Ένα μέλος του Σούλα (Γένος Sula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:36 PM CDT
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Tyrannus tyrannus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:58 AM CDT
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο Hirundo rustica

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:40 AM CDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) dan_miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι Columba livia

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:35 AM CDT
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:58 PM CDT
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verorico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:19 AM CST
Tyrannus melancholicus - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον Cardellina pusilla

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:33 AM CDT
Πάρουλα Του Ουίλσον - Photo (c) Michael Woodruff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gzepeda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:32 PM CDT
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlazcmart1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:50 PM CDT

Τόπος

El Reloj (Google, OSM)
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jossvzqz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:16 PM CDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Terry Sohl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο Hirundo rustica

Παρατηρητής

jossvzqz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:14 PM CDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) dan_miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός Pandion haliaetus

Παρατηρητής

christophermayhew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:10 PM CST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα Fregata magnificens

Παρατηρητής

christophermayhew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:03 PM CST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) jalinage00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_adame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:06 AM UTC
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio1953

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:51 AM MDT

Περιγραφή

esta ave es muy rara de observar en este lugar tan alejado de su habitat

Platalea ajaja - Photo (c) Riverbanks Outdoor Store, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Platalea ajaja, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fam_marin_flores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)
Eupsittula nana - Photo (c) http://www.birdphotos.com, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Eupsittula nana, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homerobeunicus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:20 PM CDT
Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicmanzu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:40 AM UTC

Τόπος

Los Troncones (Google, OSM)
Nyctanassa violacea - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:09 PM MDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:33 PM MDT
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός Myiopsitta monachus

Παρατηρητής

jonharias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 04:06 PM CDT
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonharias

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 06:22 AM CDT
Junco phaeonotus - Photo (c) Luis Felipe Lozano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Felipe Lozano Román
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Junco phaeonotus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι Zenaida macroura

Παρατηρητής

jonharias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 02:01 PM CST
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonharias

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 06:20 AM CDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Πελεκάνος Pelecanus occidentalis

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 06:42 PM MDT
Καφέ Πελεκάνος - Photo (c) Isaac Lord, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Καφέ Πελεκάνος (Pelecanus occidentalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας Corvus corax

Παρατηρητής

jonharias

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:17 PM CDT
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:09 AM CDT
Hyla arenicolor - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yolcaquixtiani: Hyla arenicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 675