Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yolandawiersma

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 05:36 ΜΜ PDT
Pinus ponderosa - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Pinus ponderosa, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:54 ΜΜ MDT
Letharia vulpina - Photo (c) Christian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Letharia vulpina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 03:03 ΜΜ MDT
Calicium viride - Photo (c) Eric Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Calicium viride, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fogartyf

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjpasiche

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 09:26 ΠΜ NDT
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation was more precisely documented; iNat coordinates not necessarily accurate

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

known site & thallus: on balsam fir, 1 thallus, 10 cm2, in mixedwood peaty riparian area, toe slope position

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

known site, new thallus / tree: on balsam fir snag, 2 sqcm, 2 ft up from base, may be gone next time due to grazing (20 %) and sloughing bark, 5%necrosis , health 4

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

found by Cole Vail, on 20cm balsam fir (live), 2 adult (4 & 8 sqcm), and 3 immature (<1 sqcm), grazing 5%, necrosis 0, in balsam fir forest on slope between bog and upland, health 5

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

known site & thallus: on balsam fir in swamp; only 1 sqcm of 50% grazed left from previous. health = 1, necrosis = 25%

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

known site & thalli: single thallus on leaning bf snag, 2 sqcm, health 4, grazing 10%, necrosis 0

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

known site & thalli: on bf at edge of bog, 11 mature thalli, grazing 10%, necrosis 3%, 2-8 cm across

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

known site, known thalli: on bf at edge of peat bog, 2 thalli, each 4-4.5 cm across; grazing 5%, necrosis 2%, health 4

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colevail214

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

With Tom Neilly and Sean Haughian

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Abies balsamea. Young thallus on same tree in second photo.

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2007

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agbelliveau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 12:12 ΜΜ ADT
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexsetchell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

!!!! 4 thalli on BF, ~3cm diam, ~25% grazed. Info sent to appropriate source.

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

on balsam fir, 1 immature thallus (1.5 sq cm), on small snag approx. 2.5 m from known tree.
on known live tree, 1 thallus, immature, 3 sq cm.
grazing on bith only 10%. health good otherwise

nearby vole ears point not relocated.

Erioderma - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Γένος Erioderma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breton

Ημερομηνία

Μάιος 2018
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcray

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:29 ΜΜ ADT
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexsetchell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

!!!! 4 thalli on BF, ~3cm diam, ~25% grazed. Info sent to appropriate source.

Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 2008
Erioderma pedicellatum - Photo (c) Einar Timdal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Erioderma pedicellatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:56 ΜΜ MDT
Parmelia saxatilis - Photo (c) Fred M. Rhoades, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fred M. Rhoades
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Parmelia saxatilis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcray

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:29 ΜΜ ADT
Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janie_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Wet on 3rd picture

Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vostez

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 12:18 ΜΜ ADT
Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgecurry

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 01:16 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Tarr steps

Lobarina scrobiculata - Photo (c) troy_mcmullin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by troy_mcmullin
Η ταυτότητα του χρήστη yogiontherock: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 232