Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:41 PM PDT
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:33 PM PDT
Lapsana communis - Photo (c) David Hocken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hocken
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Lapsana communis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:00 PM PDT
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:08 PM PDT

Τόπος

Nanaimo, BC, CA (Google, OSM)
Acer macrophyllum - Photo (c) Olivia Tittaferrante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olivia Tittaferrante
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Acer macrophyllum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:21 PM PDT
Cytisus scoparius - Photo (c) Ina Siebert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Siebert
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:32 PM PDT
Polypodium glycyrrhiza - Photo (c) maharas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Polypodium glycyrrhiza, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:32 PM PDT

Τόπος

Nanaimo, BC, CA (Google, OSM)
Anisocarpus madioides - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Di
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Anisocarpus madioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

champagnejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:37 PM PDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gleduc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:03 PM PDT
Aquilegia formosa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Aquilegia formosa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

sockmonkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 05:11 PM UTC

Περιγραφή

I had to pick this bird up. It was trapped in my house and flying against the inside of my window trying to get out.

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akpratt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:37 PM UTC
Candelariella vitellina - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Candelariella vitellina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

akpratt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:51 PM UTC
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrowaris

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:39 PM EDT
Caulophyllum giganteum - Photo (c) Chris Fastie, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Fastie
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Caulophyllum giganteum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

arrowaris

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:30 PM EDT
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lstarzyn

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:20 PM UTC
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lstarzyn

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:21 PM UTC
Sanguinaria canadensis - Photo (c) Haley Selen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Haley Selen
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Sanguinaria canadensis, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaguez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:17 PM EDT
Poecilus chalcites - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Poecilus chalcites, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariana_burgener

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:34 AM EDT
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob73

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:16 AM UTC
Typha latifolia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Typha latifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob73

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:17 AM UTC
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelsteel

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwilly

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:59 PM UTC
Cucumaria miniata - Photo (c) lexinecar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Cucumaria miniata, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

gregroberts3

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:36 AM PDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:12 PM PDT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacificwhitesideddolphin

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 06:27 PM PDT
Cornus nuttallii - Photo (c) grnleaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grnleaf
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Cornus nuttallii, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregroberts3

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 10:09 AM UTC

Περιγραφή

Oregon grape,low bush

Berberis aquifolium - Photo (c) Aidan R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aidan R
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Berberis aquifolium, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregroberts3

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:27 PM UTC
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exploringlee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:02 PM CDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robidium

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:23 PM PDT
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

pacificwhitesideddolphin

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 03:46 PM PDT
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yellowpoint_ecological_society: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 49