Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhasmita

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:42 ΜΜ IST
Indrella ampulla - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Indrella ampulla, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:40 ΠΜ IST
Laevicaulis haroldi - Photo (c) Saumen Pal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saumen Pal
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acrossthenature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 08:18 ΠΜ IST
Laevicaulis haroldi - Photo (c) Saumen Pal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saumen Pal
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thileepan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:11 ΠΜ IST
Laevicaulis alte - Photo (c) MSOne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSOne
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis alte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanshuotinzgo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:31 ΜΜ CST
Meghimatium laoshanensis - Photo (c) 石柒, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 石柒
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Meghimatium laoshanensis, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nazrinrinu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 06:34 ΜΜ IST
Indrella ampulla - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Indrella ampulla, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderbaba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:36 ΜΜ IST
Laevicaulis haroldi - Photo (c) Saumen Pal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saumen Pal
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis haroldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adisatish10

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:26 ΜΜ IST
Girasia crocea - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Girasia crocea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adisatish10

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 05:30 ΜΜ IST
Girasia crocea - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Girasia crocea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:02 ΜΜ -03
Phyllocaulis soleiformis - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Phyllocaulis soleiformis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobabi

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 06:43 ΠΜ -03
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticia-macedo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 09:01 ΠΜ -03
Phyllocaulis boraceiensis - Photo (c) Larissa Teixeira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Larissa Teixeira
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Phyllocaulis boraceiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbehrens

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 07:30 ΠΜ EST

Τόπος

Portland, JM (Google, OSM)
Veronicella sloanii - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Veronicella sloanii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingbat2

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 05:47 ΠΜ CST
Sarasinula plebeia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Sarasinula plebeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_fleming-ochoverde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:11 ΜΜ CST
Diplosolenodes occidentalis - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Manuel de Roux
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Diplosolenodes occidentalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioballinas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:25 ΠΜ CST

Περιγραφή

Cor

Sarasinula plebeia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Sarasinula plebeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardelremate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 07:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

Moved to a new home in El Remate village, Flores, Petén, Guatemala. New biodiversity around the house. Life surrounds me. Observation 218.

Leidyula moreleti - Photo (c) Manlio Cuevas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manlio Cuevas
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Leidyula moreleti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ismaeljb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:10 ΜΜ CST
Sarasinula plebeia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Sarasinula plebeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 07:26 ΠΜ CST
Sarasinula plebeia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Sarasinula plebeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varg17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 10:19 ΜΜ CST
Sarasinula plebeia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Sarasinula plebeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 07:31 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Laevicaulis natalensis - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis natalensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanheyns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 07:58 ΠΜ SAST
Laevicaulis natalensis - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis natalensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:14 ΜΜ SAST
Laevicaulis natalensis natalensis - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Laevicaulis natalensis ssp. natalensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 07:23 ΜΜ CST
Rathouisiidae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Οικογένεια Rathouisiidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaterriendunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:34 ΜΜ EDT

Τόπος

coweta county ga (Google, OSM)

Περιγραφή

Under wood. In shady area.

Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicaterriendunn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Under wood

Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:31 ΜΜ CST
Meghimatium laoshanensis - Photo (c) 石柒, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 石柒
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Meghimatium laoshanensis, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentsai

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2013 09:42 ΜΜ EDT
Damayantia - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Damayantia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adealy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 10:22 ΠΜ +08

Περιγραφή

Green snail?

Vitrinula - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Vitrinula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsunami78

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:26 ΜΜ +08
Damayantia - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη yancai: Γένος Damayantia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 42441