Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 10:42 AM CEST
Crella rosea - Photo (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Crella rosea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:38 PM CEST
Ircinia variabilis - Photo (c) Chris Taklis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Ircinia variabilis, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:30 PM CEST

Τόπος

Marseille, France (Google, OSM)
Spicara maena - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Spicara maena, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:12 AM BST
Synapturichthys kleinii - Photo (c) josepvilanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Synapturichthys kleinii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:42 AM BST
Pomatoschistus pictus - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Pomatoschistus pictus, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pascal_girard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:49 PM CEST

Τόπος

34300 Agde, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Very close to one specimen.

Pleurobranchus testudinarius - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Pleurobranchus testudinarius, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2016

Τόπος

Silo, Krk, Croatia (Google, OSM)
Parablennius - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Γένος Parablennius, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:55 AM CEST
Corystes cassivelaunus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Corystes cassivelaunus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονάς Chelidonichthys lucerna

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:06 AM CEST
Χελιδονάς - Photo (c) paubatllev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Χελιδονάς (Chelidonichthys lucerna)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:46 AM CEST
Buglossidium luteum - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Buglossidium luteum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελομουγγρι Ariosoma balearicum

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:36 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Χελομουγγρι - Photo (c) tmenut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Χελομουγγρι (Ariosoma balearicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:28 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Dromia personata - Photo (c) paubatllev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Dromia personata, Ένα μέλος του Δρομιίδαι (Οικογένεια Dromiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:19 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Μεσογειακός Καρδινάλιος - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Μεσογειακός Καρδινάλιος (Apogon imberbis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρογωβιός Gobius paganellus

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:20 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Πετρογωβιός - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Πετρογωβιός (Gobius paganellus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλπα Sarpa salpa

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:24 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Σάλπα - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Σάλπα (Sarpa salpa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:17 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Γωβιός Μεγαλοκέφαλος - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Γωβιός Μεγαλοκέφαλος (Gobius cobitis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Dentex dentex - Photo (c) josepvilanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Dentex dentex, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Labrus viridis - Photo (c) slebris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Labrus viridis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουγγρί Conger conger

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:05 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Μουγγρί - Photo (c) peterraskmoller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Μουγγρί (Conger conger)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόστικτο Χταπόδι Callistoctopus macropus

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:38 PM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Λευκόστικτο Χταπόδι - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Λευκόστικτο Χταπόδι (Callistoctopus macropus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Sciaena umbra - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Sciaena umbra, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριγλοσαλιάρα Lipophrys trigloides

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:28 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Τριγλοσαλιάρα - Photo (c) josepvilanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Τριγλοσαλιάρα (Lipophrys trigloides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:01 AM CEST
Halcampoides purpureus - Photo (c) Bernat Garrigós, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Halcampoides purpureus, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Hippocampus hippocampus

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Hippocampus hippocampus

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:22 AM CEST
Scophthalmus rhombus - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Scophthalmus rhombus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονάς Chelidonichthys lucerna

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:27 AM CEST
Χελιδονάς - Photo (c) paubatllev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Χελιδονάς (Chelidonichthys lucerna)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Hippocampus hippocampus

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Ιππόκαμπος - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Σουπιά Sepia officinalis

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:44 AM CEST
Κοινή Σουπιά - Photo (c) Bernat Garrigós, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκολλητσίδα Lepadogaster candolii

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:55 AM CEST

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Πρασινοκολλητσίδα - Photo (c) josepvilanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xrufray: Πρασινοκολλητσίδα (Lepadogaster candolii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3547