Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okreger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:16 ΜΜ EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

dani_mh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 01:45 ΜΜ CDT
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

sergiu5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:11 ΜΜ EEST
Πικέα - Photo (c) Algėrds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnakai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Bishop, CA, US (Google, OSM)
Tegrodera latecincta - Photo (c) erin stikes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by erin stikes
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Tegrodera latecincta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnakai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:28 ΜΜ PDT
Tegrodera latecincta - Photo (c) erin stikes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by erin stikes
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Tegrodera latecincta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnakai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Bishop, CA, US (Google, OSM)
Tegrodera latecincta - Photo (c) erin stikes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by erin stikes
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Tegrodera latecincta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)

Παρατηρητής

holzcol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 10:01 ΜΜ CEST
Αφιδόμορφα - Photo (c) bev wigney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bev wigney
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

disteffv

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 07:58 ΠΜ CST
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

sduval

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Calopteron terminale - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Calopteron terminale, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)

Παρατηρητής

maurohoffmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:24 ΠΜ -04
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbuzzbee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Marshall, VA, US (Google, OSM)
Panorpa - Photo (c) Luciano Giussani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Γένος Panorpa, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurohoffmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:41 ΠΜ -04
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walcinmatilda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:58 ΜΜ EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Amy Schnebelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Amy Schnebelin
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostforager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Panorpa - Photo (c) Luciano Giussani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Γένος Panorpa, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 04:27 ΜΜ CST
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissasbrown2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:19 ΠΜ EST
Lamiinae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Υποοικογένεια Lamiinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnydick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:19 ΜΜ EDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbasclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:14 ΜΜ EDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:13 ΠΜ PDT
Psocodea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Τάξη Psocodea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlowe_karcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:00 ΜΜ PDT
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

cinnamongurl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 05:05 ΜΜ EDT

Τόπος

North Glengarry (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:09 ΜΜ -05
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylagurbaxani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:17 ΜΜ EDT
Prosapia bicincta - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Prosapia bicincta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

cmlovesbugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite tiny

Ξιφοφόρα - Photo (c) carlosnieves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carlosnieves
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

tanner57221

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:09 ΜΜ MST
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averygladson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:11 ΜΜ EDT
Βλαττοειδή - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:18 ΠΜ ACST
Νηματόκερα - Photo (c) airgel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by airgel
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icecoldwater

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:44 ΜΜ PDT
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

campbellclimb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:13 ΜΜ PDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη xpda: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9836