Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 04:34 PM AEDT
Nigromyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 02:29 PM AEDT

Περιγραφή

these guys are quite small

Nigromyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 04:11 PM AEDT
Nigromyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 01:26 PM AEDT
Nigromyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivendel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 02:46 PM AEDT
Staurostichus - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Staurostichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:19 AM AEDT

Περιγραφή

Aprox. 5-7mm in size

Staurostichus - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Staurostichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:16 AM AEST

Περιγραφή

A large buzzing bee-fly feeding on blossoms. About 12 mm long

Mandella australis - Photo (c) triciastewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by triciastewart
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Mandella australis, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosrunciman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 03:46 PM AEST
Acreotrichus - Photo (c) Irene Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Irene Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Acreotrichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobgood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 05:54 AM AWST

Περιγραφή

On our car windscreen so under view plus top view.

Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Faye Arcaro
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:24 PM AEST

Περιγραφή

Looked like it was trying to dig in the sand while hovering.

Staurostichus aureolatus - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damian White
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Staurostichus aureolatus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 02:49 PM AEST
Nigromyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homemountain

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 12:45 PM HST

Τόπος

Wuling Mountain (Google, OSM)
Conophorus - Photo (c) Michael Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Conophorus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homemountain

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021
Bombylius erythropleurus - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Bombylius erythropleurus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanek

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:24 AM CST
Bombylius - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombylius, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolin36

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 08:49 AM CST
Bombylius erythropleurus - Photo (c) Home Mountain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Home Mountain
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Bombylius erythropleurus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 12:44 PM AEST
Meomyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Meomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh3lli3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

Location: Lower Blue Mountains

Eusurbus - Photo (c) frankpierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by frankpierce
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Eusurbus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 11:04 AM AEST
Meomyia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Meomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanmc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:35 PM AEDT
Staurostichus limbipennis - Photo (c) Karen Retra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Retra
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Staurostichus limbipennis, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:51 PM AEDT
Staurostichus limbipennis - Photo (c) Karen Retra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Retra
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Staurostichus limbipennis, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:48 AM AEDT
Eusurbus - Photo (c) frankpierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by frankpierce
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Eusurbus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aedmonds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:49 PM AEDT

Ετικέτες

Staurostichus limbipennis - Photo (c) Karen Retra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Retra
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Staurostichus limbipennis, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 02:49 PM AEST
Staurostichus - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Staurostichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisvw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:14 AM SAST
Australoechus - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Australoechus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:24 AM SAST
Bombomyia - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:37 PM SAST
Bombomyia - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:52 PM SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Anastoechus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Anastoechus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eslabbert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:57 AM SAST
Bombomyia - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 06:50 PM CAT
Bombylella - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombylella, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_whitaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 06:50 PM CAT
Bombylella - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Bombylella, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 257