Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 09:38 AM AWST
Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suejaggar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:56 PM AWST

Περιγραφή

On Pimelea spectabilis - there were about 6-8 of these flying around, very fast movers. Apologies - I don't have the wing venation in any photographs as the wings didn't stop moving.

Meomyia sericans - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Meomyia sericans, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 01:47 PM AEDT

Περιγραφή

Nigromyia - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:15 PM AEST

Περιγραφή

Several different individuals included, @chris-lamkin

Staurostichus aureolatus - Photo (c) Damian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Staurostichus aureolatus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiannarelleddwfauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:15 PM AEST

Περιγραφή

Several different individuals included, @chris-lamkin

Staurostichus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Staurostichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 07:57 AM +07
Petrorossia - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Petrorossia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό
Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irene_r

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:11 PM AEST

Περιγραφή

Mating pair of bee flies.
I had previously thought the males were another Bee fly species.

Acreotrichus - Photo (c) Irene Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Acreotrichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 06:27 AM AEST
Eristalopsis wrightae - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Eristalopsis wrightae, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:47 AM ACST
Bombyliinae - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Υποοικογένεια Bombyliinae, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulabanks

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:54 PM AEST
Nigromyia - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Nigromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceejay93

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 06:50 AM ACST

Περιγραφή

@ellurasanctuary
Matches the wing venation of this one on your website
http://ellura.info/Diptera-Hymenoptera.html#Staurostichus-sp-ES03

Hoping I've got it right.

Staurostichus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Staurostichus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstlaurent

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 07:03 PM -03
Diogmites - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Diogmites, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstlaurent

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:17 PM EDT
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortdork

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 03:27 PM IDT
Usia - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Usia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zawalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 02:29 PM EET
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 02:39 PM AWST

Ετικέτες

Lomatiinae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Υποοικογένεια Lomatiinae, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abedalsalam

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 07:56 AM IDT
Phthiriinae - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Υποοικογένεια Phthiriinae, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 02:39 PM AWST

Ετικέτες

Lomatiinae - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Υποφυλή Lomatiinae, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 02:16 PM AWST

Ετικέτες

Milichiidae - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Οικογένεια Milichiidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2017 02:42 PM AWST

Ετικέτες

Trichophthalma - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Trichophthalma, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 12:46 AM AWST

Ετικέτες

fly
Docidomyia - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Docidomyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2017 09:53 AM AWST

Ετικέτες

fly
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 01:12 PM AWST

Ετικέτες

fly
Geron - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Geron, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017 04:45 AM AWST

Ετικέτες

Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 04:30 AM AWST

Ετικέτες

Villini - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Φυλή Villini, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 12:37 PM AWST

Ετικέτες

fly
Geron - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Geron, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2017 12:39 PM AWST

Ετικέτες

Villini - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Φυλή Villini, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 05:12 AM AWST

Ετικέτες

Choristus - Photo (c) Faye Arcaro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Choristus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayearcaro1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 11:17 AM AWST

Ετικέτες

Aleucosia - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xkl: Γένος Aleucosia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 131