Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 05:13 PM CST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

samrudhnandagopal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:47 PM IST
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyficus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:15 AM CST
Eristalinus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Eristalinus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:41 PM CST
Bengalia - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Bengalia, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zzythht

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 04:38 PM UTC
Celyphidae - Photo (c) Roman Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Οικογένεια Celyphidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rama-warrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 04:23 PM IST
Philoliche - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Philoliche, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

rama-warrier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014 09:47 AM UTC
Καλλιφορίδες - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

s_r_rajalekshmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:05 PM IST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadash

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:00 PM IST

Τόπος

Kullu, IN-HP, IN (Google, OSM)
Syrphini - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Φυλή Syrphini, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)

Παρατηρητής

pygo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:21 AM HKT
Χειρονομίνες - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_r_rajalekshmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:06 PM IST
Sarcophaginae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Υποοικογένεια Sarcophaginae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_r_rajalekshmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:16 PM IST

Τόπος

Azheekal Beach (Google, OSM)
Calyptratae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marcello Consolo
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_r_rajalekshmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:11 PM IST
Tachinidae - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_r_rajalekshmi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:11 PM IST
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

peterraskmoller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:26 PM +03
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:52 PM CST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 07:28 PM CST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

karacamehmet

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 10:39 AM +03
Lucilia - Photo (c) Andrés González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Lucilia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

karacamehmet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:30 AM +03
Τίπουλα - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Τίπουλα (Γένος Tipula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zulfaqotrunnida110

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:22 AM WIB

Τόπος

Cikadongdong (Google, OSM)
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:20 AM IST

Τόπος

Delhi, India (Google, OSM)
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

abhijatshakya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:23 AM IST

Τόπος

Delhi, India (Google, OSM)
Βομβυλιίδες - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

big-simonchan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:40 PM +08

Περιγραφή

Med gdn

Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anitarrhm_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:31 PM WIB

Τόπος

jamanis (Google, OSM)
Limoniidae - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_gest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:43 AM UTC
Sarcophaginae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Υποοικογένεια Sarcophaginae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

sutthikhun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Κρεατόμυγα - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kudrov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 03:23 PM +07
Tephritis - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Tephritis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:41 PM CST
Microchrysa - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Γένος Microchrysa, Ένα μέλος του Σαργίνες (Υποοικογένεια Sarginae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 03:53 PM CST
Acalyptratae - Photo (c) 邱仲良, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Υποενότητα ζώων Acalyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

b_gest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:09 PM UTC
Καλλιφορίδες - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη xespok: Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23978