Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frajmanb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:42 PM CET
Euphorbia saratoi - Photo (c) Екатерина Краснова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Euphorbia saratoi, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_ap

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Gentiana pannonica - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Gentiana pannonica, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

herminaov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Switzerland (Google, OSM)

Περιγραφή

About a 100 in one group

Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) harshithjv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

herminaov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:01 PM CET

Περιγραφή

The famous Oystercatcher that keeps popping up on Ornitho and eBird. Been here for weeks now.

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Seseli libanotis - Photo (c) Aleksandr V. Lebedev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Seseli libanotis, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 12:00 PM CET
Viscum album - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Viscum album, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 12:15 PM CET
Berberis aquifolium - Photo (c) erin_milligan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Berberis aquifolium, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 12:14 PM CET
Λιγούστρο - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:51 PM CEST
Carex flava - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Carex flava, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:57 PM CEST
Cirsium palustre - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Cirsium palustre, Ένα μέλος του Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:19 PM CEST
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Angelica sylvestris, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:22 PM CEST
Gentianella aspera - Photo (c) Jirka Dl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Gentianella aspera, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:37 PM CEST
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Pinus mugo

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:36 PM CEST
Pinus mugo - Photo (c) John Reiss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Pinus mugo, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:51 PM CEST
Eriophorum vaginatum - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Eriophorum vaginatum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:51 PM CEST
Calluna vulgaris - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:50 PM CEST
Iris sibirica - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Iris sibirica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:53 PM CEST
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:16 PM CEST
Sempervivum globiferum - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Sempervivum globiferum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:50 PM CEST
Sempervivum - Photo (c) enderbyland1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Γένος Sempervivum, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoraisadorable

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 04:55 PM UTC
Campanula rapunculoides - Photo (c) Kristin Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Campanula rapunculoides, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:47 PM CEST
Palustriella commutata - Photo (c) armand_39, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Armand Turpel
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Palustriella commutata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:47 PM CEST
Marchantia polymorpha - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Marchantia polymorpha, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:47 PM CEST
Marchantia polymorpha - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Marchantia polymorpha, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:52 PM CEST
Viburnum opulus - Photo (c) Какошкина Татьяна Васильевна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Viburnum opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:28 PM CEST
Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:41 PM CEST
Bistorta officinalis - Photo (c) Dean Morley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Bistorta officinalis, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:29 PM CEST
Ισπανικός Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ισπανικός Γυμνοσάλιαγκας (Arion vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:30 PM CEST
Philadelphus coronarius - Photo (c) Christine Czyz Lawlor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Philadelphus coronarius, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)

Παρατηρητής

petzenbeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:31 PM CEST
Βάτος Η Θαμνώδης - Photo (c) DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 317