Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

jessistock

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:16 PM CEST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik1234

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:56 PM CEST
Erigeron annuus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Erigeron annuus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notmilanxd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:57 PM CEST

Περιγραφή

Used to collect this as a kid 🥹

Erigeron annuus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Erigeron annuus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_2008

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:59 PM CEST
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

meccrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:59 PM CEST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Gary James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary James
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

marco55_55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:59 PM CEST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

ichvermisseboem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:00 PM CEST
Ταράξακος - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notmilanxd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:00 PM CEST

Περιγραφή

This looked also epic

Viola tricolor - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Viola tricolor, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helindeveci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:00 PM CEST
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

nadjamehinovic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:01 PM CEST
Μολόχα - Photo (c) Cristina Florentina Alistar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristina Florentina Alistar
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Μολόχα (Malva sylvestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

mas4321

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:01 PM CEST
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Gary James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary James
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

helindeveci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:03 PM CEST
Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helindeveci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:04 PM CEST
Chenopodium - Photo (c) calebcam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calebcam
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Γένος Chenopodium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

franz_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:17 PM CEST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:10 PM CEST
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:10 PM CEST
Diplotaxis tenuifolia - Photo (c) antoniorico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Diplotaxis tenuifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:48 PM CEST
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:46 PM CEST
Lycopus europaeus - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Lycopus europaeus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 02:14 PM CEST
Nymphaea - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Γένος Nymphaea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:33 AM CEST

Τόπος

Gai, 8793, Austria (Google, OSM)
Chaerophyllum hirsutum - Photo (c) Meneerke bloem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Chaerophyllum hirsutum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:59 AM CEST

Τόπος

Gai, 8793, Austria (Google, OSM)
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 11:59 AM CEST

Τόπος

Gai, 8793, Austria (Google, OSM)
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 12:14 PM CEST

Τόπος

Gai, 8793, Austria (Google, OSM)
Gentianella - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Γένος Gentianella, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:22 AM CEST
Picris hieracioides - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Picris hieracioides, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:22 AM CEST
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingrid00

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:34 PM CEST
Solanum nigrum - Photo (c) Margaret Alcorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Margaret Alcorn
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Σύνθετο Solanum nigrum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoraisadorable

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 05:55 PM CEST
Sedum pallidum - Photo (c) ivan_savinov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ivan_savinov
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Sedum pallidum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natpict

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:27 PM CEST
Persicaria lapathifolia - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Persicaria lapathifolia, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissa_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:10 PM CEST

Τόπος

9583, Österreich (Google, OSM)
Reynoutria × bohemica - Photo (c) margela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Reynoutria × bohemica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natpict

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:21 PM CEST
Tripleurospermum inodorum - Photo (c) Radio  Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wrbkat: Tripleurospermum inodorum, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 762