Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:46 PM CEST
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχόβους (Ovibos moschatus)

Παρατηρητής

stine_elin_helmers_ovrebo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:49 PM CEST

Τόπος

7340 Oppdal, Norge (Google, OSM)
Μοσχόβους - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Μοσχόβους (Ovibos moschatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

pippis

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:29 PM EEST
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

gravensteiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

akr83

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 07:38 PM CEST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

maxymkolesnyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:17 PM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

martsun_oleg

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:43 AM EEST
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 04:44 PM CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:10 PM CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 02:32 PM CEST
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:20 PM CEST
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:05 AM CEST

Τόπος

Lerkendal stadion (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 08:05 AM CEST

Τόπος

Lerkendal stadion (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabilie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:56 AM CEST
Anemonoides nemorosa - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Anemonoides nemorosa, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

blackrawenpaw78

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:22 PM CEST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

leonie48

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 05:32 PM CEST
Όρκα - Photo (c) Stas Zakharov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stas Zakharov
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Όρκα (Orcinus orca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_lundberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:37 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 01:08 PM EEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:47 AM EEST
Βουβόκυκνος - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:57 AM EEST
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

mark_kormyzhenko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

maria_2021

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:54 AM EEST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamutylo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:25 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

dimitar-s

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:57 PM MSK
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edonardo

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 08:15 PM CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aln_ptr

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:31 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

marina690

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 01:41 PM EEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

sashaugnivenko

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022

Τόπος

Забуяння (Google, OSM)
Κατσίκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Κατσίκα (Capra hircus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

sashaugnivenko

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022

Τόπος

Забуяння (Google, OSM)
Άλογο - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη wouterkoch: Άλογο (Equus caballus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16889