Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis981

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)
Isthmura boneti - Photo (c) Ferry Montiel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Isthmura boneti, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo_aguilar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

México, MX (Google, OSM)
Ambystoma altamirani - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Ambystoma altamirani, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikahause

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:30 PM CEST
Triturus cristatus - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Triturus cristatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

marcelvds

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 01:01 PM UTC
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:07 PM CEST
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

lindphotografy

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 10:24 PM SAST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

pim5

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:58 PM CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 09:36 AM BST

Περιγραφή

Foto: Rachel Brouwer

Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 09:36 AM BST

Περιγραφή

Foto: Rachel Brouwer

Lissotriton - Photo (c) Penny Mayes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Γένος Lissotriton, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

bart158

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 04:21 PM CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

sylletje

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:04 PM CEST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariekevanramshorst

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:37 PM SAST

Τόπος

Petten (Google, OSM)
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariekevanramshorst

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:37 PM SAST

Τόπος

Petten (Google, OSM)
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

lizauton

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 08:49 PM SAST

Τόπος

Leiderdorp (Google, OSM)
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:14 AM BST

Περιγραφή

Foro: Rachel Brouwer

Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

arochaportugal

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:14 AM BST

Περιγραφή

Foro: Rachel Brouwer

Lissotriton - Photo (c) Penny Mayes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Γένος Lissotriton, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)

Παρατηρητής

saskia_groenen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 12:42 AM SAST
Κοινός Τρίτωνας - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Κοινός Τρίτωνας (Lissotriton vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsvane

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 07:41 PM CEST
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-jira2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 07:14 PM +03
Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Βαλκανικός Χτενοτρίτωνας (Triturus ivanbureschi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bor

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Bolitoglossa platydactyla - Photo (c) 2010 Sean Michael Rovito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Bolitoglossa platydactyla, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscaryjessica

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Bolitoglossa hartwegi - Photo (c) tsunub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Bolitoglossa hartwegi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariomarroquin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Chiropterotriton orculus - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Chiropterotriton orculus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicente108

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrado en el jardín, no sabemos que es. /// Found in our garden, Not sure what it is.

Bolitoglossa mexicana - Photo (c) Josiah Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josiah Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Bolitoglossa mexicana, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lobyyo39

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:48 PM SAST

Τόπος

Champvans (Google, OSM)
Lissotriton helveticus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

jarmomalmi

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 09:46 AM EEST

Τόπος

20810 Turku, Suomi (Google, OSM)
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olliescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 10:07 PM CEST
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turnercichlid

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 04:42 PM CET

Τόπος

Cádiz, Spain (Google, OSM)
Salamandra salamandra longirostris - Photo (c) roberto_sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Salamandra salamandra ssp. longirostris, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)

Παρατηρητής

jcju

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 05:43 PM CEST
Αλπικός Τρίτωνας - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποδάρκης (Γένος Podarcis)

Παρατηρητής

estefania_pena_mallo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 08:44 PM SAST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Christa Rohrbach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 11:51 AM CET
Pelophylax saharicus - Photo (c) Manal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wouterbeukema: Pelophylax saharicus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 660