Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelibobamegatron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:31 ΜΜ MSK
Artomyces pyxidatus - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Artomyces pyxidatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerush_vladimir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

On conifer stump.

Climacocystis borealis - Photo (c) marsusram, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marsusram
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Climacocystis borealis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yura12karelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:50 ΜΜ MSK
Lactarius torminosus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Lactarius torminosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:40 ΠΜ +07
Trichaptum biforme - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrinkat84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:55 ΠΜ +05
Leccinum versipelle - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Leccinum versipelle, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 01:05 ΜΜ MSK
Panellus mitis - Photo (c) Bruce Welkovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Welkovich
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Panellus mitis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:30 ΜΜ MSK
Αγριόκουρκος - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:13 ΜΜ MSK
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 04:57 ΜΜ MSK
Τσαρτσάρα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 05:37 ΜΜ MSK
Αιγίθαλος - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 06:01 ΠΜ MSK
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

grishaborn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:59 ΠΜ MSK
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerush_vladimir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Περιγραφή

No odor. 5th photo - comparing with T. stiparophyllum.

Tricholoma columbetta - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Tricholoma columbetta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerush_vladimir

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023

Περιγραφή

On spruce root.

Onnia tomentosa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Onnia tomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 11:34 ΠΜ +13
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Tobi (he/him), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tobi (he/him)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 01:23 ΜΜ +13
Lichenomphalia ericetorum - Photo (c) Tobi (he/him), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tobi (he/him)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Lichenomphalia ericetorum, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist41851

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:31 ΜΜ MSK
Owingsia umbellifera - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Owingsia umbellifera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timviclev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 01:28 ΜΜ MSK
Owingsia umbellifera - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Owingsia umbellifera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darja_m_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022
Owingsia umbellifera - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Owingsia umbellifera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 04:07 ΜΜ MSK
Δασόκοτα - Photo (c) Денис Жбир, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Денис Жбир
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Δασόκοτα (Tetrastes bonasia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:54 ΠΜ MSK
Gomphidius roseus - Photo (c) aiardi_andrea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Gomphidius roseus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:20 ΠΜ MSK
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:13 ΠΜ MSK
Suillus bovinus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Suillus bovinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:13 ΠΜ MSK
Gomphidius roseus - Photo (c) aiardi_andrea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Gomphidius roseus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:52 ΠΜ MSK
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonny-evgeny81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:50 ΜΜ +08
Hericium coralloides - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Ebel
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Hericium coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:24 ΜΜ MSK
Megacollybia platyphylla - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snsergeevna
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:14 ΜΜ MSK
Lactarius torminosus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Lactarius torminosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:30 ΜΜ MSK
Laccaria - Photo (c) cassymcc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cassymcc
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radik_kutushev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:33 ΜΜ MSK
Agrobacterium radiobacter - Photo (c) kayfoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Agrobacterium radiobacter, Ένα μέλος του Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6870