Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

anisimov-43

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 10:06 AM +03
Καφέ Αρκούδα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lola73

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:54 AM +07
Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:05 PM +06
Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:46 PM +06
Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:25 PM +06

Περιγραφή

На осине

Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:19 PM +06

Περιγραφή

на мертвой прямостоячей осине

Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:33 PM MSK
Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_zakharinskij

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:56 PM MSK
Pleurotus calyptratus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Pleurotus calyptratus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prunhel

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:29 PM CEST

Περιγραφή

Foodplant : Tilia
Size : 16 mm

Mimas tiliae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Mimas tiliae, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

novik_vyatka

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 12:33 PM +03
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός - Photo (c) Jacob  Spinks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 04:15 PM MSK
Hoplocampoides xylostei - Photo (c) matero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Hoplocampoides xylostei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 11:12 AM MSK

Περιγραφή

почечный нал на жим.наст.

Hoplocampoides xylostei - Photo (c) matero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Hoplocampoides xylostei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:50 PM +03
Pucciniaceae - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Οικογένεια Pucciniaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksusha28

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 02:18 PM MSK
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleramo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:48 AM MSK
Laetiporus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Γένος Laetiporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

purplewoodfairy

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:23 PM +05
Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:22 AM +03
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) ramonamom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:43 AM +03
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:24 AM +03
Ajuga reptans - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nasser Halaweh
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ajuga reptans, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:50 PM +05
Calyptospora columnaris - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Calyptospora columnaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:42 PM +05
Calyptospora columnaris - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Calyptospora columnaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

mikhailezdakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:50 AM MSK
Βαλτοποταμίδα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:54 PM +03
Alces alces alces - Photo (c) Thomas Haeusler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Alces alces ssp. alces, Ένα μέλος του Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 05:08 PM +03
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 07:07 AM +03
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) kingo7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 09:06 AM +03
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:41 AM +03
Phylloscopus trochiloides - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Phylloscopus trochiloides, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:51 PM +03
Θαμνοτριλιστής - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Θαμνοτριλιστής (Locustella naevia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:39 PM +03
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:22 PM EEST
Antennaria dioica - Photo (c) Bernhard Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernhard Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη woodmen19: Antennaria dioica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3985