Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 01:58 PM PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edward_rooks
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Postelsia palmiformis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 01:58 PM PDT
Postelsia palmaeformis - Photo (c) Silvana Botros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Silvana Botros
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Postelsia palmaeformis [inactive], Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

suziebracken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 01:28 PM PDT
Ζωχός - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suziebracken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 01:09 PM PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:38 AM PDT
Medicago arabica - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cin-Ty Lee
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Medicago arabica, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catankerous

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:18 AM PDT
Petasites frigidus - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Petasites frigidus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:26 AM PDT
Maianthemum - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Γένος Maianthemum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:51 PM PDT
Ζωχός - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019
Castilleja mendocinensis - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by tomhilton
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Castilleja mendocinensis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handymanbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:59 AM PDT
Phyllospadix - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Γένος Phyllospadix, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:04 PM PDT
Vaccinium ovatum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Vaccinium ovatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handymanbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:23 AM PDT
Fucaceae - Photo (c) John Wigham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Οικογένεια Fucaceae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handymanbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:24 AM PDT
Halosaccion glandiforme - Photo (c) anyoung78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Halosaccion glandiforme, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:55 PM PDT
Iris douglasiana - Photo (c) diskus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Iris douglasiana, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:45 PM PDT
Dudleya farinosa - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Dudleya farinosa, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernadette48

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:43 AM PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernadette48

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:55 AM PDT

Περιγραφή

Dicentra

Dicentra formosa - Photo (c) Peter Prehn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Dicentra formosa, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berdette

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:49 AM PDT
Iris douglasiana - Photo (c) diskus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Iris douglasiana, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:09 AM PDT
Fragaria chiloensis - Photo (c) Miriam Olivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miriam Olivera
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Fragaria chiloensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handymanbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:27 AM PDT
Diplacus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Τμήμα Diplacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handymanbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:27 AM PDT
Armeria maritima - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Armeria maritima, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendocinocoastbotanicalgardens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 01:55 PM PST
Grindelia stricta - Photo (c) Darren & Claudia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Darren & Claudia
Η ταυτότητα του χρήστη woodlandjen: Grindelia stricta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22