Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thinkstart

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 06:28 ΜΜ EDT
Cupido comyntas - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Cupido comyntas, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 07:36 ΠΜ EDT
Κύπειρος - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 07:15 ΠΜ EDT
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) stephen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by stephen
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 12:45 ΜΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:54 ΜΜ EDT
Echinochloa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Γένος Echinochloa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgraham1994

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:31 ΜΜ EDT
Xenox tigrinus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Xenox tigrinus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahtidae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

mutation caused by parasite? last two photos have one with normal oval leaves

Phytoplasma pruni - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Phytoplasma pruni, Ένα μέλος του Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahtidae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

mutation caused by parasite? last two photos have one with normal oval leaves

Phytoplasma - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Γένος Phytoplasma, Ένα μέλος του Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakotakaiser

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:06 ΜΜ EDT
Carya - Photo (c) Mizzou CAFNR, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Γένος Carya, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisim

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 09:04 ΠΜ EDT
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francjp16

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 09:15 ΜΜ EDT
Empidonax virescens - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Empidonax virescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troutfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Cordyceps militaris - Photo (c) Ashley Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley Morris
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Cordyceps militaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluedonut

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 02:39 ΠΜ EDT
Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροχελίδονο (Progne subis)

Παρατηρητής

bperdos

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 08:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Clinton, PA, US (Google, OSM)
Πορφυροχελίδονο - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Πορφυροχελίδονο (Progne subis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024
Antrostomus carolinensis - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Brush
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Antrostomus carolinensis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

patrick_schrum

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 08:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What is this?

Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Abu-Isa Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abu-Isa Webb
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobogre

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 09:24 ΜΜ EDT
Catharus fuscescens - Photo (c) JoAnne-Russo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Catharus fuscescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porterb

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Terrapene - Photo (c) Ryan Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Jones
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Γένος Terrapene, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brent61721

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 07:01 ΜΜ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) csozanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_browak

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 07:18 ΜΜ EDT
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apaczula

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 04:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Only 9 hours elapsed between the two pictures, didn't know these things grew so fast!

Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjbarry

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 08:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Musical calls at 1, 6, and 10 seconds

Hylocichla mustelina - Photo (c) Anna Hess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Anna Hess
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Hylocichla mustelina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

ljsporrer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:05 ΜΜ EDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byron87

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:26 ΜΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 10:36 ΠΜ EDT
Rubus occidentalis - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Rubus occidentalis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhidenz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:34 ΜΜ EDT
Conocephalum salebrosum - Photo (c) Cynthia Radford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cynthia Radford
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Conocephalum salebrosum, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhidenz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 08:38 ΜΜ EDT
Sedum ternatum - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Sedum ternatum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel79038

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 03:12 ΜΜ EDT
Sambucus racemosa - Photo (c) sarahggage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 04:29 ΜΜ EDT
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 04:40 ΜΜ EDT
Daktulosphaira vitifoliae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη woodcocky: Daktulosphaira vitifoliae, Ένα μέλος του Φυλλοξηρίδες (Οικογένεια Phylloxeridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2530