Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tochigi, JP (Google, OSM)
Plautia - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Γένος Plautia, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:01 ΜΜ CST
Physopelta quadriguttata - Photo (c) 謝瑞珍, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 謝瑞珍
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Physopelta quadriguttata, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 07:03 ΜΜ +07
Reduviidae - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naveen98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 12:53 ΜΜ IST
Scutellera perplexa - Photo (c) Björn Hintermann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Björn Hintermann
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Scutellera perplexa, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzoumeow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:47 ΜΜ CST
Taylorilygus apicalis - Photo (c) amarcianae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amarcianae
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Taylorilygus apicalis, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ag_nesy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:34 ΠΜ HKT

Τόπος

城門水塘 (Google, OSM)
Helopeltis theivora - Photo (c) Tiffany Lum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiffany Lum
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Helopeltis theivora, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ag_nesy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:30 ΜΜ HKT

Τόπος

城門水塘 (Google, OSM)
Hyalopeplus spinosus - Photo (c) Eric Ching, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Ching
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Hyalopeplus spinosus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_yeo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:38 ΠΜ +08
Paradasynus acutispinus - Photo (c) ziki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziki
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Paradasynus acutispinus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:30 ΠΜ +08
Paradasynus acutispinus - Photo (c) ziki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziki
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Paradasynus acutispinus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ziki_eschsbp

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:15 ΜΜ +08
Paradasynus acutispinus - Photo (c) ziki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ziki
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Paradasynus acutispinus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 03:03 ΜΜ UTC
Sinodasynus spiraculus - Photo (c) Cheryl Stinchcomb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cheryl Stinchcomb
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Sinodasynus spiraculus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 07:42 ΜΜ HKT
Paradasynus spinosus - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Paradasynus spinosus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Halyomorpha halys - Photo (c) Chris Rorabaugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yclee2006

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:10 ΠΜ CST
Leptoglossus gonagra - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Leptoglossus gonagra, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

naturalist3857

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:50 ΜΜ CST
Dalpada maculata - Photo (c) wan520, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wan520
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Dalpada maculata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumarkv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:53 ΠΜ IST
Halyomorpha - Photo (c) Stanley Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stanley Chan
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Γένος Halyomorpha, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leewm66

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:08 ΠΜ +08
Dalader planiventris - Photo (c) 江仲民, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 江仲民
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Dalader planiventris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:05 ΠΜ HKT
Taylorilygus apicalis - Photo (c) amarcianae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amarcianae
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Taylorilygus apicalis, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 08:58 ΠΜ HKT
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3857

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:53 ΜΜ CST
Eocanthecona formosa - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Eocanthecona formosa, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nurazleen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 01:12 ΜΜ +08

Περιγραφή

SAMSUNG CSC

Leptocorisa - Photo (c) Shiwan Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shiwan Lu
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Γένος Leptocorisa, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:17 ΠΜ IST
Riptortus pedestris - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Riptortus pedestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

jason5057

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 08:03 ΜΜ +08
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolyatnraeh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:18 ΜΜ WITA
Megymenum - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Γένος Megymenum, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szjy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:36 ΜΜ CST
Homoeocerus graminis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Homoeocerus graminis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

yaya0884

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:16 ΜΜ CST
Eocanthecona - Photo (c) Andrew Maynard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrew Maynard
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Γένος Eocanthecona, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaya0884

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:18 ΜΜ CST
Eocanthecona robusta - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by creek
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Eocanthecona robusta, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ant1776

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:06 ΜΜ JST

Τόπος

136-0072, Japon (Google, OSM)
Menida violacea - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Menida violacea, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

kuoyunju

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:21 ΜΜ CST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

kuoyunju

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 04:24 ΜΜ CST
Πτερυγωτά - Photo (c) Manju Sarma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manju Sarma
Η ταυτότητα του χρήστη wongun: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 320380