Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallah

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 01:49 PM EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura1147

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:28 AM EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scolty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:19 PM BST
Impatiens parviflora - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens parviflora, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ange_a_latte

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slyonss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:18 PM CDT
Impatiens pallida - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens pallida, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_colombari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 10:34 AM -03
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniwhte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 02:22 PM EDT
Impatiens pallida - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens pallida, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tskgeog5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:38 PM HKT
Impatiens walleriana - Photo (c) Vinicius P. dos S. F., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vinicius P. dos S. F.
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens walleriana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_arturo8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 03:29 PM -05
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindhuharidas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:35 PM IST

Τόπος

Srinagar (Google, OSM)
Impatiens brachycentra - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Siddarth Machado
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens brachycentra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbradley001

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 09:26 PM EDT
Impatiens walleriana - Photo (c) Vinicius P. dos S. F., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vinicius P. dos S. F.
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens walleriana, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ongzi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:49 PM +08

Τόπος

Sarikei (Google, OSM)
Impatiens balsamina - Photo (c) Nagraj Salian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens balsamina, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

segundo_jose

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 12:28 PM -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhon_ariel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:49 AM -05

Τόπος

Baños, EC-TU, EC (Google, OSM)
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnethomas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 03:47 PM CST
Impatiens hawkeri - Photo (c) xiroro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Impatiens hawkeri, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikanti

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:46 PM EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:24 AM EST
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry97

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:34 AM +03
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2012 12:34 PM MSK
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimab

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 05:24 PM BST
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadine245

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 01:25 PM CEST
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebe5477

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:22 PM CEST
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissy19

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:46 PM EDT

Τόπος

Gulf of Maine, US (Google, OSM)
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuipercapal

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:11 AM EDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 02:50 PM EDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaadrian110

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:15 AM EDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjlynch1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 12:01 PM EDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatheronthego

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:29 AM ADT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botany4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:02 AM PDT
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

credick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 03:52 PM CET
Rosa rugosa - Photo (c) Kelly Fuerstenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kelly Fuerstenberg
Η ταυτότητα του χρήστη wojciech: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 320294