Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:54 ΜΜ NZDT
Rhapsa scotosialis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Rhapsa scotosialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Under rock

Nyssus coloripes - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Nyssus coloripes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Under rock

Nyssus coloripes - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Nyssus coloripes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimzbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:17 ΜΜ NZDT
Anagotus fairburni - Photo (c) Laura Molles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Anagotus fairburni, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cal

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:52 ΠΜ NZDT
Orocrambus vulgaris - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Orocrambus vulgaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuben46

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:05 ΠΜ NZDT
Miomantis caffra - Photo (c) okokokokmyinfatuatn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Miomantis caffra, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkie2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Tree weta

Ετικέτες

Hemideina thoracica - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Moody
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Hemideina thoracica, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madelinepye

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Ichneutica mutans - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Ichneutica mutans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:44 ΜΜ NZDT
Hygraula nitens - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Hygraula nitens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:33 ΜΜ NZDT
Cryptaspasma querula - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Cryptaspasma querula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsten216

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:44 ΠΜ NZDT
Amphipsalta cingulata - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Uwe Schneehagen
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Amphipsalta cingulata, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirsten216

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:44 ΠΜ NZDT
Amphipsalta - Photo (c) Kyle Bland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle Bland
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Γένος Amphipsalta, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugshroom

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:40 ΠΜ NZDT
Chalastra aristarcha - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Chalastra aristarcha, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupert22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:08 ΜΜ NZDT
Porrostoma rufipenne - Photo (c) mohawkalex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mohawkalex
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Porrostoma rufipenne, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:56 ΜΜ NZDT
Proteuxoa sanguinipuncta - Photo (c) Lisa Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lisa Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Proteuxoa sanguinipuncta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth_werner

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:30 ΜΜ NZDT
Pterophorus furcatalis - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Uwe Schneehagen
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Pterophorus furcatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 08:56 ΜΜ NZDT
Cleora scriptaria - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Cleora scriptaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrystal1914

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:46 ΜΜ NZDT
Aenetus virescens - Photo (c) strewick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by strewick
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Aenetus virescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023

Ετικέτες

Eudonia chlamydota - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Eudonia chlamydota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023

Ετικέτες

Apoctena orthropis - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Apoctena orthropis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:10 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

8 Mcfadzean Dr, Blockhouse Bay, Auckland 0600. On moth plant.

Ετικέτες

Arocatus rusticus - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Claas Damken
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Arocatus rusticus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:59 ΜΜ NZDT
Otoconchinae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Υποοικογένεια Otoconchinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:48 ΜΜ NZDT
Demetrida nasuta - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Uwe Schneehagen
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Demetrida nasuta, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:58 ΜΜ NZDT
Epalxiphora axenana - Photo (c) Robert Briggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Briggs
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Epalxiphora axenana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:07 ΜΜ NZDT
Xyridacma - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Γένος Xyridacma, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:39 ΠΜ NZDT
Agrotis ipsilon - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Agrotis ipsilon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nburkepile

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:36 ΜΜ NZDT
Bobilla nigrovus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Bobilla nigrovus, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2013

Περιγραφή

Light coloured small moth, with green and brown/black markings and appearing to have little conical bumps on its wings.

(Photos taken using flash at night)

Heterocrossa eriphylla - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Heterocrossa eriphylla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to 160w Hg vapour lamp

Ichneutica lithias - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Ichneutica lithias, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 08:17 ΜΜ NZDT
Ichneutica ustistriga - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη williambrockelsby: Ichneutica ustistriga, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2361