Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prisoner_x4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:13 PM EDT
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 12:18 PM EDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Pycnanthemum pycnanthemoides - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum pycnanthemoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:23 PM EDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 01:26 PM EDT
Pycnanthemum pycnanthemoides - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum pycnanthemoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015

Περιγραφή

This is a new plant for me -- I think it's a mint, but I'm not sure which one... May have to study this one later on too.

Pycnanthemum pycnanthemoides - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum pycnanthemoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denniswross

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 08:32 AM EDT
Pycnanthemum muticum - Photo (c) Ursula Mitra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ursula Mitra
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum muticum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 11:06 AM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 06:24 AM CDT

Ετικέτες

Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewhite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 10:04 AM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagypsy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 09:14 AM EDT

Περιγραφή

It seems like it should be Virginia Mountain Mint based on location, but the leaves seem to wide so I’m going with white leaf mountain mint

Pycnanthemum muticum - Photo (c) Ursula Mitra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ursula Mitra
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum muticum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanieflood

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 01:51 PM EDT
Pycnanthemum curvipes - Photo (c) Armin Weise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armin Weise
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum curvipes, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-f-allen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 06:37 PM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewer58

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 07:06 AM EDT
Pycnanthemum pycnanthemoides - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum pycnanthemoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelezell

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 02:50 PM CDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodcut55

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 08:20 AM EDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleeguinn

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 10:31 AM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dogbowlbookpile

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 11:57 AM EDT
Pycnanthemum pycnanthemoides - Photo (c) James E Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James E Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum pycnanthemoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawinget

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 02:37 PM CDT
Pycnanthemum muticum - Photo (c) Ursula Mitra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ursula Mitra
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum muticum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 11:09 AM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 09:27 AM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilssmi1

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 02:45 PM EDT
Pycnanthemum curvipes - Photo (c) Armin Weise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Armin Weise
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum curvipes, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana2seven

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 01:04 PM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilssmi1

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 03:17 PM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 11:10 AM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maybknot

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 04:34 PM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ked0013

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 08:30 AM CDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ansley423

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 10:08 AM EDT
Pycnanthemum loomisii - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum loomisii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 12:52 PM EDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blklab

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2009 07:07 AM EDT
Pycnanthemum incanum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildlandblogger: Pycnanthemum incanum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 103887