Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:07 AM AEST
Lotella rhacina - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Lotella rhacina, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2006 09:10 PM AEDT
Histiogamphelus briggsii - Photo (c) David Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Histiogamphelus briggsii, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2006 09:10 PM AEDT
Histiogamphelus briggsii - Photo (c) David Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Histiogamphelus briggsii, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Achoerodus viridis - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Achoerodus viridis, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 08:45 AM AEST
Ophthalmolepis lineolata - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Ophthalmolepis lineolata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2006 11:21 AM AEST
Eubalichthys bucephalus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Eubalichthys bucephalus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2006 11:21 AM AEST
Eubalichthys mosaicus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Eubalichthys mosaicus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2006 11:21 AM AEST
Pentaceropsis recurvirostris - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Pentaceropsis recurvirostris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2006 06:10 PM AEST
Hypoplectrodes maccullochi - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Hypoplectrodes maccullochi, Ένα μέλος του Σερανίδες (Οικογένεια Serranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabvelasco

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:30 AM AEDT

Περιγραφή

Photo taken by a customer (Tegan Gibson) on a dive guided by myself. At the Docks, Jervis Bay, approximately 8m depth. Quite a distinctive fish, but I understand that this is a lot further north than their usual range.

Tilodon sexfasciatus - Photo (c) Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Tilodon sexfasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabvelasco

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:41 PM AEST
Lepidotrigla papilio - Photo (c) Steve Parish OAM, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Lepidotrigla papilio, Ένα μέλος του Τριγλίδες (Οικογένεια Triglidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubsy

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:22 PM AEST
Aploactisoma milesii - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Aploactisoma milesii, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabvelasco

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessnguyens

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:31 PM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessnguyens

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:26 PM AEST

Περιγραφή

There’s a parasite on its face any idea what it might be ?

Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessnguyens

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:12 PM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessnguyens

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:59 AM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessnguyens

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:59 AM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκορπιός (Γένος Scorpaena)

Παρατηρητής

brieze

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:44 AM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_isotope

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2007 10:15 AM AEDT
Filicampus tigris - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Filicampus tigris, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2005 04:10 PM AEST
Hypoplectrodes maccullochi - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Hypoplectrodes maccullochi, Ένα μέλος του Σερανίδες (Οικογένεια Serranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petersimpson

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2005 04:10 PM AEST
Eubalichthys bucephalus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Eubalichthys bucephalus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:14 AM AEST
Ophthalmolepis lineolata - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Ophthalmolepis lineolata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 09:37 AM AEST
Brachaluteres jacksonianus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Brachaluteres jacksonianus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 08:27 AM AEST
Pempheris compressa - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Pempheris compressa, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:01 PM AEST
Pempheris multiradiata - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Pempheris multiradiata, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:02 PM AEST
Prionurus microlepidotus - Photo (c) Michal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Prionurus microlepidotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahmoana

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:20 PM AEST
Scorpaena jacksoniensis - Photo (c) Sascha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Scorpaena jacksoniensis, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahmoana

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 05:20 PM AEST
Pterois volitans - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Pterois volitans, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cduchatel

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019

Τόπος

Narooma (Google, OSM)

Περιγραφή

Seals in the water performing thermal regulation to regulate their body temp. When snorkeling pups were very active and friendly, similar to my experience with AU sea lions. Adults on the rocks however were a little aggressive and wary of people around.

Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wild_lachie: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 198