Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

nick1647

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 04:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Unsure of species. Drainage pond.

Carduinae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Υποφυλή Carduinae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quabbityash

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:32 ΜΜ CDT

Τόπος

St. Louis Park (Google, OSM)
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quabbityash

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 11:43 ΠΜ CDT
Dalea purpurea - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Dalea purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quabbityash

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 07:10 ΜΜ CDT
Ρους - Photo (c) Kenia Arbaiza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenia Arbaiza
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 03:23 ΜΜ CDT

Τόπος

Northfield, MN, US (Google, OSM)
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:26 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:26 ΜΜ CDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

revfluegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:16 ΠΜ CDT

Τόπος

Owatonna, MN, USA (Google, OSM)
Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

revfluegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:51 ΠΜ CDT

Τόπος

Owatonna, MN, USA (Google, OSM)
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

revfluegel

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:54 ΠΜ CDT

Τόπος

Owatonna, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Berries

Rhamnus cathartica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Rhamnus cathartica, Ένα μέλος του Ράμνος (Γένος Rhamnus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

feraldandelion

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Picture is bad quality, but there was a pair of them and they definitely had the white head and white tail and dark body

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feraldandelion

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Saw at least three of them

Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corvidologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:33 ΜΜ CDT
Gleditsia triacanthos - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Gleditsia triacanthos, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

clynhelder

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 7:30 a.m. on Monday, observed a fox working on some sort of prey in my neighbor's backyard. It looked to be skinning it and once it got the fur off of whatever it was, the fox carried it up the hill and across two yards to bury the prey under another neighbor's tree.

Recently, we found remains (jaw and fur) of a raccoon and some sort of bird (too mangled to identify) buried in the snow in our backyard. With the melting snow, I imagine we'll find more and I'll post an update.

I'm working to get better photos, as these are taken through window glass with my phone.

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) q8dragon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

gregkarp

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:58 ΠΜ CDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

cordeliapierson

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:22 ΠΜ CDT

Περιγραφή

What is this. I planted blazing star but this looks odd this year.

Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnheld

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:43 ΜΜ CDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clare Dellwo Cole
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnheld

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:01 ΜΜ CDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clare Dellwo Cole
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Symplocarpus foetidus, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

bk-capchickadee12

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:47 ΜΜ CST
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Randolph, MN, US (Google, OSM)
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_sellman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Solidago rigidiuscula - Photo (c) Jeffrey Conner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffrey Conner
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Solidago rigidiuscula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 12:41 ΜΜ UTC
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

averybl

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 04:43 ΜΜ CST

Τόπος

Northfield, MN, US (Google, OSM)
Gentiana alba - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Gentiana alba, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riachny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 12:07 ΜΜ CDT
Symphyotrichum ericoides - Photo (c) Adrian Sydor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adrian Sydor
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Symphyotrichum ericoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 05:08 ΜΜ CST

Τόπος

Rosemount, MN, US (Google, OSM)
Diaporthe - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Quinten Wiegersma
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Γένος Diaporthe, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmehlman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:29 ΠΜ CDT
Ratibida pinnata - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Ratibida pinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsimpson51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:26 ΜΜ CDT
Syringa - Photo (c) Maja Dumat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Γένος Syringa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsimpson51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:26 ΜΜ CDT
Syringa reticulata - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Syringa reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen536

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 02:10 ΜΜ CDT
Eurybia macrophylla - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Eurybia macrophylla, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolai511

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 12:48 ΜΜ CDT
Sorbus americana - Photo (c) jpc.raleigh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wesbraker: Sorbus americana, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3302