Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelsalim1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:24 PM UTC
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbcm2

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:26 AM UTC
Coluber constrictor flaviventris - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Coluber constrictor ssp. flaviventris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremymbrown

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 12:51 PM CDT
Salvadora grahamiae - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Salvadora grahamiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corey130

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 03:08 PM UTC
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aambroz5484

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 01:03 AM UTC

Τόπος

Pampa (Google, OSM)
Lampropeltis gentilis - Photo (c) Ashwin Narayanan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashwin Narayanan
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Lampropeltis gentilis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunhayes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Agkistrodon laticinctus - Photo (c) tomlott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tomlott
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Agkistrodon laticinctus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gretchenn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 06:12 PM UTC

Τόπος

Round Top, TX, US (Google, OSM)
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollypritch

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 03:47 PM UTC

Περιγραφή

Milk snake?

Lampropeltis gentilis - Photo (c) Ashwin Narayanan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashwin Narayanan
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Lampropeltis gentilis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analogdan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:05 PM CDT

Τόπος

Paige, TX, US (Google, OSM)
Masticophis flagellum testaceus - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Masticophis flagellum ssp. testaceus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hattied

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 04:05 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Thamnophis marcianus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Thamnophis marcianus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbdomke

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 07:20 AM UTC

Περιγραφή

Found this little guy in my pool.

Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ola10birder

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:35 AM UTC

Τόπος

Legacy Trail (Google, OSM)
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 10:34 AM CDT
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscott7

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:24 AM UTC

Τόπος

Longview, TX, US (Google, OSM)
Lampropeltis calligaster calligaster - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Lampropeltis calligaster ssp. calligaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_bayer

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:41 PM UTC

Περιγραφή

DOR

Masticophis flagellum testaceus - Photo (c) Toby Hibbitts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Masticophis flagellum ssp. testaceus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firebugzy

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 02:03 PM CDT
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wghagler

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:02 AM UTC

Τόπος

Round Top, TX, US (Google, OSM)
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Arizona elegans - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Arizona elegans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunhayes

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 07:36 PM CDT

Τόπος

Seagoville, TX, US (Google, OSM)
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camposey

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 06:47 PM CDT
Pituophis catenifer sayi - Photo (c) Jared Gorrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jared Gorrell
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Pituophis catenifer ssp. sayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vsvogelaar

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:04 AM CDT
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivorynl

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 05:48 PM UTC
Agkistrodon laticinctus - Photo (c) tomlott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tomlott
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Agkistrodon laticinctus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mstrmoe

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 02:33 PM UTC
Nerodia rhombifer - Photo (c) Kory Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kory Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia rhombifer, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cparkerwalk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 02:09 PM UTC
Pantherophis obsoletus - Photo (c) dannysanders, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dannysanders
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Pantherophis obsoletus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphibianaddict

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:45 PM UTC
Coluber constrictor flaviventris - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Coluber constrictor ssp. flaviventris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphibianaddict

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 05:48 PM UTC
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kidherpz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 05:58 PM UTC

Περιγραφή

This was a WEIRD find. Plain bellies are common, but this one had an interesting abnormality - it’s tail was completely missing. It was probably ripped off by the large snapping turtle that lives in this pond. You could see the spine sticking out of the back of the snakes body - it was really cool

Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmillanark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 01:30 PM UTC

Περιγραφή

Note the frog the snake had just caught on mid-air.
On edge of a crosstimbers tract with some field roads. Living in a patch of Vinca ground cover on outer edge of subdivision.

Coluber constrictor flaviventris - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Coluber constrictor ssp. flaviventris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradshelby9

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 02:36 PM UTC
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_sardina1393

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 05:12 PM UTC
Nerodia erythrogaster - Photo (c) markkrist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markkrist
Η ταυτότητα του χρήστη wcraaig: Nerodia erythrogaster, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 166