Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloc1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 02:40 PM -02
Danaus erippus - Photo (c) Santiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Danaus erippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:20 AM -04
Vanellus chilensis - Photo (c) Tiziano Luka Pesci Rubilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:23 PM -04
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:52 PM -04
Carpobrotus chilensis - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Carpobrotus chilensis, Ένα μέλος του Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:37 AM -04
Colorhamphus parvirostris - Photo (c) Pablo Caceres Contreras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Colorhamphus parvirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 08:09 AM -04
Leistes loyca - Photo (c) Nestor Galina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη waymankong10: Leistes loyca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6