Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantastrophe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 05:35 PM EDT
Desarmillaria caespitosa - Photo (c) Matthew Hammond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Hammond
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Desarmillaria caespitosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

d_margs

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:49 PM EDT

Περιγραφή

Woody vine that seems to be everywhere. Leaves are alternate and palmately compound (5 points).

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_margs

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:27 PM EDT

Περιγραφή

Alternate, simple leaves. Rounded shape with with serrated margins.

Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djm99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 04:20 PM EDT
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Becky Brenner
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Celtis laevigata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diruzzao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 07:07 PM EDT
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:54 PM EDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willmeinders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:35 PM EDT
Oxydendrum arboreum - Photo (c) teamtigerlily, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Oxydendrum arboreum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:51 PM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charley
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahsp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:06 PM EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctprince

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 03:20 PM EDT
Quercus falcata - Photo (c) Bruce Kirchoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Quercus falcata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcicin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 05:18 PM EDT

Περιγραφή

Extremely hairy leaf undersides

Catalpa speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by rockybajada
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Catalpa speciosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parrishg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 11:00 AM EDT
Solidago bicolor - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Solidago bicolor, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:26 PM EDT
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattpark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 04:33 PM EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilchud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:42 PM EDT
Hexastylis arifolia - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Hexastylis arifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilchud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 01:56 PM EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey_silverman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:50 PM EDT
Acer floridanum - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Acer floridanum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:10 PM EDT
Nyssa sylvatica - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Nyssa sylvatica, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 06:43 PM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by charley
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:03 PM EDT
Acer floridanum - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Acer floridanum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aebet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:10 PM EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantastrophe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 05:35 PM EDT
Desarmillaria tabescens - Photo (c) Simona Zaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simona Zaghi
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Desarmillaria tabescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2020
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva133

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 06:06 PM EDT
Amanita jacksonii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Amanita jacksonii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelf

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 10:48 AM EDT
Amanita cokeri - Photo (c) tailkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Amanita cokeri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudiwb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 08:22 PM EST
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantastrophe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 05:35 PM EDT
Armillaria tabescens - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη walthervonderpilzweide: Armillaria tabescens [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 26