Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:23 AM PDT
Empetrum nigrum - Photo (c) Dmitry Kulakov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Empetrum nigrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieceofmind

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:23 PM AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:17 AM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_arthura

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:43 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lan22

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 04:28 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 02:57 PM PDT

Περιγραφή

Moraine above Hellroaring overlook

Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

africangray

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:04 PM EDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrodrig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:09 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwanicki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:33 PM AKDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lichenophile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:01 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolarammell

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 12:18 PM HST
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:03 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaredbraund

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 07:29 PM UTC
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemckeown

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:25 AM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:29 AM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:03 AM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

there_be_dragons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:40 PM PDT
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:24 PM UTC

Τόπος

Alberta, Canada (Google, OSM)
Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:48 PM PDT

Περιγραφή

Cirque Rim Trail, Hurricane Ridge, Olympic National Park, Port Angeles, Washington

Luetkea pectinata - Photo (c) Peter Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Luetkea pectinata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinneschroeder

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:21 AM MDT
Castilleja sessiliflora - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Castilleja sessiliflora, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdunwiddie

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:04 PM PDT

Περιγραφή

Basal rosette in third photo (left) contrasted with similar-appearing Isoetes growing in same shallow water habitat.

Lobelia dortmanna - Photo (c) Per Verdonk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Lobelia dortmanna, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:55 PM PDT

Περιγραφή

Inconspicuous among damp cobbles, extensive habitat

Cyperus aristulatus - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Cyperus aristulatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:20 AM PDT

Περιγραφή

scarce, inconspicuous; inner scale as long as achene

Cyperus aristulatus - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Cyperus aristulatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_below

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010
Geum rossii depressum - Photo (c) Matt Below, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Geum rossii var. depressum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_below

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:16 AM PDT
Erythronium revolutum - Photo (c) David Badke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Erythronium revolutum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinneschroeder

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:22 AM MDT
Ipomopsis spicata tridactyla - Photo (c) Matt Ogburn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Ipomopsis spicata ssp. tridactyla, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acbookworm11

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:21 AM MDT
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:11 PM PDT
Petrophytum caespitosum - Photo (c) birder0288, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Petrophytum caespitosum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:22 PM PDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dee_gobbs

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:56 AM MDT
Castilleja miniata - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη walterfertig: Castilleja miniata, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 19100