Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercantour

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 04:09 PM CEST
Epipactis × schmalhausenii - Photo (c) Михаил Кривошеев / Mikhail Krivosheev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Кривошеев / Mikhail Krivosheev
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Epipactis × schmalhausenii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 03:15 PM +07
Lanius phoenicuroides - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Lanius phoenicuroides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinanesterova

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:34 AM MSK
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

anastasiamustela

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 06:38 PM +03
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2011 09:05 AM MSK

Τόπος

Морское (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας (Gulosus aristotelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:48 PM MSK
Festuca ambigua - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Festuca ambigua, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

andrewbazdyrev

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 09:43 PM +07
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολική Ασπροκωλίνα (Oenanthe melanoleuca)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 05:08 PM MSK
Ανατολική Ασπροκωλίνα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ανατολική Ασπροκωλίνα (Oenanthe melanoleuca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020
Lyrurus mlokosiewiczi - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Lyrurus mlokosiewiczi, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuri_bengus

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2013 03:46 PM EEST
Ophrys mammosa - Photo (c) Вадим, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вадим
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ophrys mammosa, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cambala

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 10:29 AM +13
Ophrys mammosa - Photo (c) Вадим, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вадим
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ophrys mammosa, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:13 PM MSK
Odontarrhena tortuosa - Photo (c) alex_pol_64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Odontarrhena tortuosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iiukolov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 11:12 AM MSK
Pistacia atlantica mutica - Photo (c) 101120949039860646287, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Vahe Martirosyan
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Pistacia atlantica ssp. mutica, Ένα μέλος του Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_voinov

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 04:46 PM MSK
Κοινός Φασιανός - Photo (c) Barry Lyons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barry Lyons
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:11 PM +05
Κηλιδοβούτι - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Πέρκα (Perca fluviatilis)

Παρατηρητής

noyablokov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:48 PM WIB
Ευρωπαϊκή Πέρκα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Ευρωπαϊκή Πέρκα (Perca fluviatilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shveydel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 10:43 AM +03
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinasafina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 11:54 AM MSK
Acrosternum heegeri - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Acrosternum heegeri, Ένα μέλος του Ακρόστερνο (Γένος Acrosternum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:06 AM MSK
Padina pavonica - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Padina pavonica, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:32 PM CEST

Περιγραφή

Stemonitidaceae myxomycete obtained in moist chamber on bark of dead standing Acer.
MC 31/08--09/09/2021

total high = 0.525 mm.
spores 7.9-9.5 (10) µm

Macbrideola cornea - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thomas Laxton
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Macbrideola cornea, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleshirokikh32

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2017 04:08 PM MSK

Περιγραφή

Small sporocarps of myxomycete Macbrideola cornea. This species is very often found on the bark of a tree-like juniper growing in the Crimea.

Ετικέτες

Macbrideola cornea - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thomas Laxton
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Macbrideola cornea, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 01:28 PM MSK
Mucilago crustacea - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Mucilago crustacea, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutormax

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 04:33 PM +03
Stemonitis splendens - Photo (c) Reflectitur Photons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reflectitur Photons
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Stemonitis splendens, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

kalinogor

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:43 PM +13
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

emanresuegnahc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 06:19 AM MST
Τυτώ - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:20 AM MSK
Nigma walckenaeri - Photo (c) Sergiu Andreev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergiu Andreev
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Nigma walckenaeri, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 01:30 AM MSK

Τόπος

Оленевка (Google, OSM)
Carterus dama - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Gorbunova
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Carterus dama, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:46 AM MSK
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:02 AM MSK
Χιονόπαπια - Photo (c) Антон Виноградов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Антон Виноградов
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:22 PM MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslavluzanov: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 266