Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)

Παρατηρητής

igor_kuzmin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:20 PM +05
Θλάσπι Των Αγρών - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:18 PM +07
Allium nutans - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Allium nutans, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:30 PM +07
Limonium gmelinii - Photo (c) Павел Голяков, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Павел Голяков
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Limonium gmelinii, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:43 AM +07
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:48 PM +07
Stachys palustris - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Stachys palustris, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:41 PM +07
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:34 PM +07
Plantago salsa - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Plantago salsa, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:18 AM UTC
Filipendula stepposa - Photo (c) arseniy maximenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arseniy maximenko
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Filipendula stepposa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:37 AM UTC
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:04 AM UTC
Goniolimon speciosum - Photo (c) Dmitry Kuzmenckin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Kuzmenckin
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Goniolimon speciosum, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:08 AM UTC
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:28 PM +07
Hordeum jubatum - Photo (c) caithdg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Hordeum jubatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:34 PM +07
Iris sibirica - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Iris sibirica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:42 PM +07
Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana V. Tretyakova
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:30 PM +07
Silene multiflora - Photo (c) Patrick Hacker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patrick Hacker
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Silene multiflora, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 04:26 PM +06
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Rubus saxatilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:25 PM +07
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:52 PM +07
Astragalus austrosibiricus - Photo (c) Ведамир Таганайский, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ведамир Таганайский
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Astragalus austrosibiricus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:53 PM +07
Salix gmelinii - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Salix gmelinii, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:56 PM +07
Juncus compressus - Photo (c) Eduard Garin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduard Garin
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Juncus compressus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:30 PM +07
Platanthera bifolia - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Platanthera bifolia, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:31 PM +07
Onobrychis arenaria - Photo (c) Евгений Скляр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Евгений Скляр
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Onobrychis arenaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:32 PM +07
Campanula sibirica - Photo (c) Evgeny Boginsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evgeny Boginsky
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Campanula sibirica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliaboyko

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:35 PM UTC
Lathyrus tuberosus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Lathyrus tuberosus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:35 PM +07
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vyacheslav_piskarev: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25